زیباتریــــــــــن...

پرشین فال

امروز بعدازظهر روز جمعه چهارم اسفند 96 - ساعت :
کانال تلگرام پرشین فال
شنبه 23 اردیبهشت 96 - 19:42  
 
3
 
0

زیباتریــــــــــن...
پـــازل دنیاســـــــــــــت...
وقــــــــتی...
فاصلـــــــه ی بین انگشتانــــــم...
با انگشتــــــان تــــــــــــو پر می‌شود...
بی تـــــــــــــــــــو هیچ نمیخواهم...
نه آسمان...
نه زمین...
نه باران...
نه خیس شدن...
نه تازگی...
نه طراوت...
گرمای دستانت را به من بده...
همه چیــــــز را از مــن بگیر...

  • هیچ چیزی هنوز ارسال نشده است