روزگار عوض شد!!!

پرشین فال

امروز بعدازظهر روز سه شنبه سی و یکم اردیبهشت 98 - ساعت :
فال تاروت رایگان
یک شنبه 29 مرداد 96 - 16:29  
 
2
 
0
روزگار
روزگار

روزگار عوض شد!!!

مثل دفترهای قدیمی بودیم،
دو به دو باهم،

هرکدام را که میکندند،
آن یکی هم کنده میشد!

حالا سیمیِ مان کردند
که با رفتن دیگری
کَکِ مان هم نَگزد...

  • هیچ چیزی هنوز ارسال نشده است