سلام. اگه هر کار و چیزی از من میخوای امروز بگو؟حتی الامکان س...

پرشین فال

امروز قبل ازظهر روز دو شنبه بیست و هشتم آبان 97 - ساعت :
فال تاروت رایگان
پنج شنبه 08 شهریور 97 - 19:08  
 
2
 

سلام. اگه هر کار و چیزی از من میخوای امروز بگو؟حتی الامکان سعی میکنم انجام بدم.هرچیزی که در توانم باشه... یک شغل حتی سطح پایین واسه من ردیف کن تو هر شرکت یا ارگان یا کارخانه یا کارگاه سختی کارهم مهم نیس میتونی؟ یا حداقل یک دعایی مناجاتی تو این غروب پنجشنبه و غروب روز غدیر بخون من تو کل زندگی دوتا آرزو دارم شاید برآورده شد...ممنون