آرزو دارم تو عشق و زندگی مشترکتون انقد صداقت ودل پاکی وعلاقه...

پرشین فال

امروز قبل ازظهر روز چهار شنبه بیست و چهارم مرداد 97 - ساعت :
فال تاروت رایگان
شنبه 30 تیر 97 - 10:19  
 
0
 

آرزو دارم تو عشق و زندگی مشترکتون انقد صداقت ودل پاکی وعلاقه پایدار باشه که هرروز اول صبح با این جملات سروکله بزنی که کمتر مردی این روزها استفاده میکنه...خوب کاری نداری چیزی کم وکسر نداری دارم میرم سرکار مراقب خودت باش ...دوستت دارم دختر خاله عزیزم...مطمئنم تصورش برات شیرین چه برسه واقعیت...اینم آرزو ودعای من درحق شما دوست عزیز به حرمت ولادت امام رضا که نزدیکه امیدوارم حاجت روا بشی.التماس دعا