اگه مسئله خسارت به تولیدکنندگان و... در میان نبود آرزو داشتم...

پرشین فال

امروز قبل ازظهر روز پنج شنبه بیست و هشتم تیر 97 - ساعت :
فال تاروت رایگان
چهار شنبه 20 تیر 97 - 21:33  
 
1
 

اگه مسئله خسارت به تولیدکنندگان و... در میان نبود آرزو داشتم قطعی برق همیشگی بشه تا حداقل از یک نظر مساوات وبرابری تو کشور اسلامی بوجود بیاد.اگه این روزها تومملکت یک عده روزگارشون تاریک وتار بهتره ما هم حداقل با این تاریکی به خودمون بیاییم و به انفاق ودستگیری رو بیاریم واز کبر وغرور دوری کنیم قبل از اینکه دچار خشم وغضب خداوند بشیم و اون چیزی که نباید اتفاق بیوفته حادث بشه.