زندگی همیشه به یک شکل نخواهد بود

پرشین فال

امروز بعدازظهر روز پنج شنبه بیست و دوم آذر 97 - ساعت :
فال تاروت رایگان
شنبه 13 خرداد 96 - 22:22  
 
9
 

زندگی همیشه به یک شکل نخواهد بود
پستی و بلندی های زیادی دارد
روزهای خوب و بد همیشه هستند

خدای مهربانم
عزیزِ جانِ مرا در پناه نگاهت حفظ کن
و آرامش را همواره در دلش جای ده
همیشه یاری اش کن تا بدان چیزی که شایسته اش هست
دست یابد
و دلش همیشه شاد باشد
و از ته دل بخندد

خدای خوب من
پناه نا ارامی هایمان باش