خوبـی را آرزو می کنم ...

پرشین فال

امروز بعدازظهر روز پنج شنبه بیست و هفتم مهر 96 - ساعت :
کانال تلگرام پرشین فال
#40944 BaRaN77 BaRaN77 در صفحه آرزوهای من و تو میگه :
شنبه 06 خرداد 96 - 17:53  
 
7
 

خوبـی را آرزو می کنم ...
برای آنهایی که
با تمـام بـدی هایی که دیدند ،
یاد نگرفتند بــد باشند !