زیباترین جملات عاشقانه

پرشین فال

امروز بعدازظهر روز سه شنبه یکم خرداد 97 - ساعت :
فال تاروت رایگان
درباره صفحه :
 
46
| مدیر : hal
میگذرد روزی این شبهای دلتنگی ، میگذرد روزی این فاصله و دوری، میگذرد روزهای بی قراری و انتظار ، میرسد همان روزی که به خاطرش گذراندیم فصلها را بی بهار ، و از ترس اینکه بهم نرسیم شب تا صبح را اشک میریختیم
جمعه 15 آبان 94 - 18:51  
 
11
 
1
---
---

عکس نوشته

جمعه 15 آبان 94 - 18:50  
 
11
 
2
---
---

عکس نوشته

چهار شنبه 17 تیر 94 - 21:48  
 
24
 
5
ﭘﺴﺮ ﮐﻪ ﺩﻝ ﺑﺒﻨﺪﻩ
↓ . ↓
ﺣﺴﻮﺩ ﻣﯿﺸﻪ
ﻏﯿﺮﺗﯽ ﻣﯿﺸﻪ
ﺗـُﻨـﺪ ﻣﯿﺸﻪ
ﺧﺸﻦ ﻣﯿﺸﻪ
ﺑﺪ ﺍﺧﻼﻕ میشه
ﺑﭽﻪ ﻣﯿﺸﻪ
ﮔﯿﺮ ﻣﯿﺪﻩ
ﭼﻮﻥ ﺗﻌﺼﺐ ﺩﺍﺭﻩ
ﭼﻮﻥ ﻣـَـﺮﺩﻩ
ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﻣﯿﺸﻪ ﺍﺯ ﺳﻨﮓ
ﺩﻟﺶ ﻣﯿﺸﻪ ﺩﺭﯾﺎ
ﻏﺮﻭﺭﺵ ﻣﯿﺸﻪ ﺁﺳﻤﻮﻥ
ﻧﺎﺯکتر ﻣﯿﺸﻪ ﺍﺯ ﮔﻞ
ﺣﺴﺶ ﻣﯿﺸﻪ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ
ﻣﯿﺠﻨﮕﻪ ﺗﺎﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎﺭﻩ
ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺪﺳﺘـﺖ ﺍﻭﺭﺩ
ﻣﯿﺸﯽ ◄ ﻧﺎﻣﻮﺳﺶ
ﺍﺯﺵ ﺛﺮﻭﺗﺸﻮ ﺑﮕﯿﺮ
ﺍﺯﺵ ﻏﺮﻭﺭﺷﻮ ﺑﮕﯿﺮ
ﺍﺯﺵ ﻫﻮﺳﺸﻮ ﺑﮕﯿﺮ
ﺍﺻﻼ ﻫﻤﻪ ﺩﻧﯿﺎﺷﻮ ﺑﮕﯿﺮ
ﺍﻣﺎ ﻧﺎﻣﻮﺳﺸﻮ ﻧﮕﯿﺮﯼ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﮎ ﺳﯿﺎﻩ ﻣﯿﺸﯿﻨﻪ
ﺑﯽ ﺻﺪﺍ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﻪ
ﺁﺭﻭﻡ ﻫﻖ ﻫﻖ ﻣﯿﮑﻨﻪ
ﺟﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺧﻮﺩﺵُ ﺧﺪﺍ ﻣﯿﺸﻨﻮﻥ
ﺍﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﺳﯿﮕﺎﺭﺷﻮ ﺑﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﺑﮑﺸﻪ ﭘﯿﺮ ﻣﯿﺸﻪ ﺗﻮ ﺟﻮوني


سلامتی همه مرداااا
مردای عاشق
مردای باغیرت
نرررر ک زیاده اما مرد کمه....
شنبه 13 تیر 94 - 3:14  
 
22
 
1
گاهی
گاهی
عکس نوشته
شنبه 13 تیر 94 - 3:04  
 
15
 
2
زندگی
زندگی
روزگار
پنج شنبه 06 فروردین 94 - 14:10  
 
14
 
3
گوته
گوته
عکس نوشته
شنبه 16 اسفند 93 - 23:16  
 
15
 
2
ﻟﻌﻨـــــــــــــــﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺿﺮﺏ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻫﺎﯼ ﺟﻬﺎﻥ
ﮐﻪ ﻫﺮﻭﻗﺖ ﻻﺯﻡ ﺷﺎﻥ ﺩﺍﺭﯼ
ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺩﺭﻣﯽ ﺁﯾﻨــــــــــــﺪ
ﻣﺜﻼ ﻫﻤﯿﻦ ﺣــــــــــــــــــــﺎﻻ
ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ
ﻭ ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮﻝ
ﺧﻮﺍﺳﺘﻦ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻦ ﺍﺳﺘـــــــــــــــــــ ...
جمعه 17 بهمن 93 - 23:10  
 
23
 
3
ﭼﻪ ﭘـــــﺮ ﺟـــــﺮﺃﺕ ﻭ ﻣﻐـــﺮﻭﺭ ﻣـﯽ ﺷــﻮﺩ ﺩﺭ ﺑـﺮﺍﺑــﺮﺕ
.... ﮐﺴـــﯽ ﮐﻪ ﻣـــﯽ ﻓﻬﻤــــــﺪ
ﺍﺯ ﺗـــــــﻪ ﺩﻝ ﺩﻭﺳـﺘــــﺶ ﺩﺍﺭﯼ ....
چهار شنبه 08 بهمن 93 - 21:41  
 
25
 
5
بزرگ شديم و فهميديم كه دارو آبميوه نبود!

بزرگ شديم و فهميديم بابابزرگ ديگر هيچگاه باز نخواهد گشت، آنطور كه مادر گفته بود!

بزرگ شديم و فهميديم چيزهايی ترسناك تر از تاريكی هم هست...


بزرگ شديم...
به اندازه ای كه فهميديم پشت هر خنده ی مادر هزار گريه بود!
و پشت هر قدرت پدر يك بيماری نهفته...

بزرگ شديم و يافتيم كه مشكلاتمون ديگر در حد يك شكلات، يك لباس يا كيف نيست...

و اين كه ديگر دستهايمان را برای عبور از جاده نخواهند گرفت و يا حتی برای عبور از پيج و خم های زندگی!!!

بزرگ شديم و فهميديم كه اين تنها ما نبوديم كه بزرگ شديم، بلكه والدين ماهم همراه با ما بزرگ شده اند و چيزی نمانده كه بروند!
و يا هم اكنون رفته اند...

خيلي بزرگ شديم وقتی فهميديم سخت گيري مادر عشق بود
غضبش عشق بود
و تنبيه اش عشق...

خيلی بزرگ شديم وقتی فهميديم پشت لبخند پدر خميدگی قامت اوست!

عجيب دنيايی ست
و عجيب تر از دنيا چيست و چه كوتاه ست عمر

معذرت ميخواهم فيثاغورس!
پدر سخت ترين معادلات ست!

معذرت ميخواهم نيوتن!
راز جاذبه، مادر است!
چهار شنبه 08 بهمن 93 - 0:42  
 
16
 
9
عشق
عشق
مخاطب خاص
سه شنبه 30 دی 93 - 19:35  
 
21
 
4
ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﻣﺎﻫﺎ ﻣﻮﻧﺪﯾﻢ...
ﭘﺎﯼ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺫﺭﻩ ﺍﯼ ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻮﻧﺪﻥ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯽ !
ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﻣﺎﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ...
ﺑﺎ ﺑﺪﯾﺎ ﻭ ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺎﯼ ﯾﻪ ﺁﺩﻡ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮﺩ ﺍلا ﺑﻪ ﻣﺎ ، ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﻪ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺷﺖ ﺍلا ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎ !
ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﻣﺎﻫﺎ ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ...
ﺍﺯ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺧﻄﺎﯼ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺁﺩﻡ ﻫﺎﯼ ﺯﻧﺪﮔﯿﻤﻮﻥ ، ﻫﻤﻮﻥ ﮐﺴﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﯼ ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺑﺎ ﮐﻮﭼﯿﮑﺘﺮﯾﻦ ﺑﻬﻮﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎﻣﻮﻥ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ !
ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﻣﺎﻫﺎ ﺑﻮﺩﯾﻢ...
ﻭﻓﺎﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻮﺩ ﺍلا ﻣﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻭﺍﺳﺶ ﻣﯿﻤﺮﺩﯾﻢ !
ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﻣﺎﻫﺎ ﺷﮑﺴﺘﯿﻢ...
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪ ﺗﻌﻬﺪ ، ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻭ ﮔﺬﺷﺘﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯽ ...
ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﻣﺎﻫﺎ ،
ﻣﺪﺗﻬﺎ ﭘﯿﺶ ،
ﻣـُـــﺮﺩﯾﻢ...
ﺗﻮ ﺳﮑﻮﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻫﯿﭻ ﺟﻮﺭﻩ ﺩَﺭﮐﺶ ﻧﮑﺮﺩ
سه شنبه 30 دی 93 - 19:34  
 
16
 
0
مــَن بـَدم......!! تو خـــــــــوب بــاش....!! دیگـــر ســُراغم را نگـــیر....... خـــودَم را جـــایــــــی در این زندگــــــی گـــم کــــرده ام.. دنبالـــم نگرد پیــدایم نمیکنـــــی .. نفـــس بکش....به جـــای من هـــم اگر توانســـتــی مهــــربانـــــی کــُن.. شــــبها به ســـتاره ام لـــبخند بزن ومـــاه که کامل شــد از جانب من آرزویـــــی کـُن.....!! خـــودَت هم مـــنت بر سرم بگـــذار وفـــراموش کـُن بــودنـــم را....!! خــــودم نیز..... چنین حـَل شـُدم.....مثل یک معـــما.... راســـت میگفتـــــــی ....خیلــــــی ســــاده ام............!!!!
— ‏‏ ‏خیلــــــی ســــاده ام..!!!
یک شنبه 21 دی 93 - 0:44  
 
24
 
13
عشق
عشق
عکس نوشته
یک شنبه 21 دی 93 - 0:43  
 
24
 
2
آدم غرورش را خیلی زیاد،،،
شاید بیشتر از تمام داشته هایش
دوست می دارد،،،
حالا ببین اگر خودش، غرورش را به
خاطر تو، نادیده بگیرد،،،
چه قدر دوستت دارد!
و این را بفهم آدمیزاد!!!
یک شنبه 21 دی 93 - 0:42  
 
17
 
0
ﻳﻪ ﻭَﻗﺘﺎﻳـي ﻫَﺴﺖ ...
ﻧﻪ " ﮔﺮِﻳـــــﻪ ﻛَﺮﺩﻥ " ﺁﺭﻭﻣﺖ ﻣﻴــــ ﻜﻨﻪ ...
ﻧﻪ " ﻧـــــــــفـﺲ ﻋﻤﻴﻖ " .
ﻧﻪ " ﻳﻪ ﻟﻴـــــﻮﺍﻥ ﺁﺏ ﺳَــــــــﺮﺩ ..."
ﻧﻪ " ﺩٰاﺩ ﺯﺩَﻥ " ...
. ﻳﻪ ﻭﻗﺘﺎﻳــــــــي ﻫﺴـــــﺖ ﻛﻪ
ﻓﻘﻂ نیاز داری
برای همیشه نباشی
ﻫﻤﻴﻦ....!!!!!
یک شنبه 21 دی 93 - 0:33  
 
18
 
12
عکس
عکس
گوشه ی چشم هاتون رو بکشید اگه چیزی دیدین به احترامش ی قلب بذارید
یک شنبه 21 دی 93 - 0:27  
 
16
 
2
لنگر عشق زدم بر دل طوفانی تو،،،
تکیه گاهم شده است ساحل بارانی تو...
در گلستان وجودم گل زیبای منی،،
نازنینم چه بگویم که تو دنیای منی... فقط و فقط می توانم بگویم،،،


از صمیم قلب دوستت دارم ♥♥♥
یک شنبه 21 دی 93 - 0:26  
 
15
 
1
آنک بی‌باده کند جان مرا مست کجاست
و آنک بیرون کند از جان و دلم دست کجاست
و آنک سوگند خورم جز به سر او نخورم
و آنک سوگند من و توبه‌ام اشکست کجاست
و آنک جان‌ها به سحر نعره زنانند از او
و آنک ما را غمش از جای ببرده‌ست کجاست
جان جان‌ست وگر جای ندارد چه عجب این که جا می‌طلبد در تن ما هست کجاست
غمزه چشم بهانه‌ست و زان سو هوسی‌ست
و آنک او در پس غمزه‌ست دل خست کجاست
پرده روشن دل بست و خیالات نمود
و آنک در پرده چنین پرده دل بست کجاست
عقل تا مست نشد چون و چرا پست نشد
و آنک او مست شد از چون و چرا رست کجاست
یک شنبه 21 دی 93 - 0:23  
 
17
 
3
خسته ام مثل جوانی که پس از سربازی / بشنود یک نفر از نامزدش دل برده/ مثل یک افسر تحقیق شرافتمندی/ که به پرونده ی جرم دخترش برخورده /

خسته ام مثل پسر بچه که درجای شلوغ / بین دعوای پدر مادر خود گم شده است / خسته مثل زن راضی شده به مهر طلاق / که پس از بخت بدش سوژه ی مردم شده است

خسته مثل پدری که پسر معتادش/ غرق در درد خماری شده فریاد زده/ مثل یک پیرزنی که شده سربار عروس/ پسرش پیش زنش بر سر او داد زده


خسته ام مثل زنی حامله که ماه نهم/ دکترش گفته به درد سرطان مشکوک است/ مثل مردی که قسم خورده خیانت نکند/ زنش اما به قسم خوردن آن مشکوک است

خسته مثل پدری گوشه ی آسایشگاه/ که کسی غیر پرستار سراغش نرود/ خسته ام بیشتر از پیر زنی تنها که / عید باشد نوه اش سمت اتاقش نرود

خسته ام کاش کسی حال مرا می فهمید/ غیر از این بغض که در راه گلو سد شده است/ شده ام مثل مریضی که پس از قطع امید/ در پی معجزه ای راهی مشهد شده است...(سیمین بهبهانی)
شنبه 20 دی 93 - 0:15  
 
18
 
3
ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺼﺎﺣﺒﺖ ﻧﻤﯽ ﺟﻨﮕﻢ!
ﺍﺣﺎﻃﻪ ﺍﺕ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ ﺷﻮﯼ!
ﻋﺸﻖ ﺗﻤﻠﮏ ﻧﯿﺴتــــــــــــــ
ﺗﻌﻠﻖ ﺍﺳﺖ!
ﻭﻟﯽ ﺍﮔﺮ ﺑﯿﺎﯾﯽ ﻭ ﺑﻤﺎﻧﯽ
برﺍﯼ ﺑﺎ ﺗـــــــــﻮ ﻣﺎﻧﺪﻥ
ﺑﺎ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﯽ ﺟﻨﮕﻢ....
شنبه 13 دی 93 - 13:43  
 
19
 
3
عکس نوشته
عکس نوشته
ﻭﺍﮊﻩ ﻫـﺎﻡ ﺭﻧﮓ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺩﺍﺭﻩ …
ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ،ﻗﻠﺒﻢ ﺧﯿـﺲ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﺳﺖ …
ﻭﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ؛
ﭼـــﻪ ﺯﻭﺩ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑــﻮﺩﻧﻤﻮﻥ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺷﺪ …
ﻭﮐـﺎﺵ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻫــﺎﻣﻮﻥ ﺑــﯽ ﺭﻧﮓ ﻧﺸﻮﻧﺪ
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ
شنبه 13 دی 93 - 13:17  
 
21
 
11
رفتم پيش خدا فرياد زدم چرا؟؟
خدا ب ارامی گفت هيسسسس فرشته ها تازه خوابيدن زير لب پرسيدم پس من چی........
با مهربانی گفت تو واسم عزيزترينی......
بغض کردم وگفتم :فرشته ی من رفث.......
خدا نگاهم کردو گفت اذيتش کردی.........
با اشک و هق هق گفتم؛ فک نکنم.........
خدا گفت:اومدی دنبالش تو اسمون ........
گفتم اره نامردبهم قول داده بود بدون من جايی نره....
خدا لبخندی زد..........
سرمو بالا کردم گفتم: من بدم يا اون..........
خدا گفت ؛ هيچ کدوم...........
داد زدم گفتم اون بد بود تنهام گذاشت اون بد بود ک گفت تا تهش باهاتم حرصم گرفت گفتم ببرش جهنم ..
خدا با تعجب گفت: مطمئنی......
بادودلی با اشکام گفتم؛ ن ......
ب خدا گفتم : ميشه ببينمش ....
خدا قبول کرد.....
ازين پاين داشتم ميديدمش بلند داد زدم گفتم اهای همه کسم همه احساس من من اينجام مگه قرار نبود تنها جايی نری با توام...
خدا اروم بهم گفت؛ صداتو نميشنوه......
ب ارامی با بغض گفتم دوسش داشتم دارم پس چرا رفت.....
خدا گفت:اگه زندگيتون بهم ربط نداشت هيچ وقت سر راه هم قرارتون نميدادم.....
لبخندی زدمو گفتم مواظبش باش خدا......
سه شنبه 09 دی 93 - 0:56  
 
15
 
0
چشمان گریان
چشمان گریان
گریه
سه شنبه 09 دی 93 - 0:53  
 
15
 
0
عشق
عشق
چه کردی تو با قلبِ من ، هستیِ من !


که از عمر ، بی تو بدین گونه سیرم
سه شنبه 09 دی 93 - 0:02  
 
14
 
0
در زندگی،زمانهایی فرا می رسد که تصور میکنی همه چیز به پایان رسیده است،

در حالی که آن زمان ، نقطه آغاز است !
دو شنبه 01 دی 93 - 20:07  
 
23
 
6
عکس
عکس
ﻧﺨﻮﺍﻥ ﻋﺎﻗﺪ! ﻧﺨﻮﺍﻥ
,
ﻫﺰﺍﺭ ﺑﺎﺭ ﻫﻢ ﺻﯿﻐﻪ ﯼ ﻋﻘﺪ ﺑﺨﻮﺍﻧﯽ
,
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﯾﮏ ﺩﻝ ﺷﯿﺪﺍﯼ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ
,
ﻣﺤﺮﻡ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ
,
ﻣﺤﺮﻣﯿﺖ ﺩﻝ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ
,
ﻧﻪ ﺩﻟﯿﻞ
دو شنبه 01 دی 93 - 20:05  
 
25
 
1
فوق‌العادست؛
ﻣــےﮕــــــن
ﻭﻗﺘـــــــے ▼ﮔـُــــﺮگــ▼ ﻣﯿــــــﺮﻩ ﺯﯾــــــﺮ ﻣﺎﺷﯿـــــﻦ
ﻭ ﺯﺧــــﻤــــے ﻣﯿﺸــــــﻪ
ﺑـﻪ ﺯﻭﺭ ﺧﻮﺩﺷـــــﻮ ﻣﯿڪﺸـــــﻮﻧﻪ ﺍﻭﻧـــﻮﺭ ﺟﺎﺩهــ …
ﺍﻧﺘﻈـــــﺎﺭ ﻧــــﺪﺍﺭهـ ڪﺴــــے ڪمڪﺶ ڪنﻪ ﻭ ﺯﺧمــ ﻫﺎﺷﻮ ﺑﺒـــﻨــﺪهــ

ﺍﻧﺘﻈـــــﺎﺭ ﻧــﺪﺍﺭهــ ڪﺴـے ﯾهـ ڪﺎﺳهـ ﺍﺏ ﺑــــﺬﺍﺭهــ ﺟﻠـــﻮشـ …
ﻓﻘــﻂ ﻣﯿــﺨـــﻮﺍﺩ ﺑــــﺮهــ ﯾـهـ ﺟﺎﯾــے ڪﺰ ڪﻨﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺩﺭﺩ
ﺧــﻮﺩﺵ ﺑﺴﺎﺯهـ ﺑــــﺮﻩ ﺑﻪ ﺟﺎﯾــے ڪﻪ ﺣﺪﺍﻗـﻞ ڪسـے
ﺑﻬــشــ ﺳﻨـــگــ ﻧﺰﻧـــﻪ !!!
ﻣــیﺩﻭﻧــــے ﺩﺍﺭمــ ﺧﻮﺩﻣــــﻮ ﻣﯽﺭﺳﻮﻧﻢ ﺍﻭﻧــــﻮﺭ
ﺟــــــﺎﺩهــ…
ﻧﻤﯿﺨـــﻮﺍمـــ ﺑﻐﻠـــــمــ ڪنــے ..
ﻧﻤﯿﺨــــﻮﺍمــ ﺣﺎﻟﻤـــــﻮ ﺑﭙﺮﺳــے… ﯾﺎ ﺯﺧـﻤـﺎﻣـــﻮ ﺑﺒﻨــــــﺪے …
▼ﻓﻘــﻂ▼

ﻓﻘــﻂ ﺍﻭﻥ ﺳﻨﮕــــے ڪﻪ ﺗﻮ ﻣﺸﺘــﺖ ﻗﺎﯾمــ ڪﺮﺩے
ﯾﺎ ﺑﻨــــﺪﺍﺯ ﺯﻣﯿـــﻦ
ﯾﺎ ﻫﻤﯿــــﻦ ﺍﻻنـــ ﺑـــــﺰﻥ ﺑﻌـــــﺪﺵ ﺑـــــﺮﻭ!!!
ﺧﯿﻠـــے ﺧﺴﺘـــــــمــ
ﺧﯿﻠـــے ﺧﺴﺘــــــمـــ
ﻭﻟـــــــــــے
ﺍﻣـــــــﺎﻥ ﺍﺯ
ﺭﻭﺯے ڪﻪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﭘﺎﺷمــ..
دو شنبه 01 دی 93 - 19:19  
 
19
 
3
تنهایی
تنهایی
سخنان ناب
دو شنبه 01 دی 93 - 19:13  
 
19
 
1
ذات خراب
ذات خراب
سخنان ناب
دو شنبه 01 دی 93 - 19:11  
 
16
 
2
بدون شرح
بدون شرح
طلاق
12