.................

پرشین فال

امروز بعدازظهر روز سه شنبه سی و یکم اردیبهشت 98 - ساعت :
فال تاروت رایگان
درباره صفحه :
 
52
| مدیر : miad
تموم شد...
شما هم دوست دارید تو این بحث شرکت کنید؟! :))
همین حالا ثبت نام کنید
#41457 miad miad میگه :
جمعه 30 فروردین 98 - 15:04  
 
2
 
0

از اون دسته مردایی باش که اگه با دخترت باشه عذاب نکشی

#41441 miad miad میگه :
سه شنبه 21 اسفند 97 - 2:55  
 
3
 
0

منکه با عشق نراندم به جوانی هوسی

هوس عشق و جوانیست به پیرانه سرم

#41440 miad miad میگه :
سه شنبه 21 اسفند 97 - 2:55  
 
2
 
0

جوانی شمع ره کردم که جویم زندگانی را

نجستم زندگانی را و گم کردم جوانی را

#41396 miad miad میگه :
سه شنبه 11 دی 97 - 13:27  
 
1
 
1

من محكوم به زيباترين مجازات جهانم
تنهايي، ان زمان كه ارام در خلوت خودم به زمين و آدمها فكر خواهم كرد
نميدانم شايد به اخرين سخنرانيه هيتلر
يا به نامه ي ژوليت شايد هم شعري از شكسپير را زمزمه ميكنم زمان ميگذرد و من چهلمين زمستان عمرم را در تنهايي مطلق پشت پنجره اي رو به شب در حاليكه فنجاني چاي گرم در دست دارم ميگذرانم و خاطراتم را يكي يكي مرور ميكنم زندگي چه چيزي
جز اين ميتواند باشد؟

#41391 miad miad میگه :
دو شنبه 10 دی 97 - 18:10  
 
2
 
0
+++
+++

بزرگتر كه ميشوي دايره ي قرمزرنگ تنهاييت تنگ تر ميشود
و ادمهاي زندگيت آنقدر انگشت شمار ميشوند كه ميتواني آنها را در يك كوله پشتي بريزي و با خودت به خيابان ببري...
بزرگتر كه ميشوي كوله پشتي ات را با تمام آدمهاي تويش بيرون دايره ات ميگذاري چون فهميده اي آنها خودشان يكروز ميروند و تو نميخواهي تنهاييت را با توهم كسي كه نيست قسمت كني...
و سرانجام سالخورده ميشوي و در مي يابي كه بيمصرف شده اي ،
آرام در دايره ات دراز ميكشي و منتظر ميماني تا مرگ آن را برايت تنگ تر كند،
آنقدر كه خودت هم ديگر در تنهاييت جا نشوي..