دهه 70

پرشین فال

امروز بعدازظهر روز سه شنبه بیست و پنجم تیر 98 - ساعت :
فال تاروت رایگان
درباره صفحه :
 
18
| مدیر : vmp
صادق هدایت
. . توی یک جمع نشسته بودم بی‌حوصله بودم. مجله‌ای برداشتم ورق زدم
مداد لای آن را برداشتم همینکه توی دلم خواندم سه عمودی
یکی گفت: بلند بگو
گفتم یک واژه‌ی سه حرفیه، از همه چیز برتر است
حاج آقا گفت: پول
تازه عروس مجلس گفت: عشق
شوهرش گفت: یار
کودک دبستانی گفت: علم
حاج آقا پشت سر هم گفت: پول اگه نمی‌شه طلا، سکه
گفتم: حاج آقا اینها نمی‌شه
گفت: پس بنویس مال
گفتم: حاج آقا بازم نمی‌شه
گفت: جاه
خسته شدم با تلخی گفتم : نه نمی‌شه
دیدم ساکت شد
مادر بزرگ پیر گفت: عمر
سیاوش که تازه از سربازی آمده بود گفت: کار
محسن خندید و گفت: وام
یکی از آن میان بلند گفت: وقت
یکی گفت: آدم
دوباره یکی گفت: خدا
خنده تلخی کردم و مداد را گذاشتم سرجایش ولی دریافتم، هرکس جدول زندگی خود را دارد
تا شرح جدول زندگی کسی را نداشته باشی حتی یک واژه‌ی سه حرفی آن هم درست در نمی‌آید

شاید کودک پابرهنه بگوید کفش
کشاورز بگوید برف
لال بگوید سخن
ناشنوا بگوید نوا
نابینا بگوید نور

ومن هنوز در اندیشه‌ام

واژه‌ی سه حرفی جدول زندگی من چیست؟
شما هم دوست دارید تو این بحث شرکت کنید؟! :))
همین حالا ثبت نام کنید
#18132 Qazal74 Qazal74 میگه :
سه شنبه 29 اردیبهشت 94 - 22:38  
 
9
 
0
ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺷﺪﻩ ﺩﻟﺖ ﺍﺯ ﺗﻤﻮﻡ ﺩﻧﯿﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ؟؟؟ ♡
ﺩﻟﺖ ﺑﺨﻮﺍﺩ ﺩﺍﺩ ﺑﺰﻧﯽ ﺑﮕﯽ ﺑﺎﺑﺎﺍﺍﺍﺍ ﺩﺳﺖ ﺍﺯﺳﺮﻡ
ﺑﺮﺩﺍﺭﯾﻦ ... ﻫﻤﻪ ﭼﯽ ﻣﺎﻝ ﺷﻤﺎ ...ﺩﻧﯿﺎﺗﻮﻥ ﻣﺎﻝ
ﺧﻮﺩﺗﻮﻥ ... ﻓﻘﻂ ﺑﺬﺍﺭﯾﻦ ﺗﻮﺣﺎﻝ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﺎﺷﻢ؟؟؟ ♡
ﺩﻟﺖ ﺑﺨﻮﺍﺩ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﺷﯽ ...
ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺎﺷﯽ ﻭﺍﺗﺎﻗﺘﻮ ﺗﺨﺘﺖ.... ♡
ﺗﺎﺣﺎﻻ ﺷﺪﻩ ﺩﻟﺖ ﺑﺨﻮﺍﺩ ﺗﻤﻮﻡ ﺩﺍﺭﺍﯾﯿﺖ ﺍﺯﺗﻤﺎﻡ ﺩﻧﯿﺎﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪﺗﺎ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﺷﻪ؟؟ ♡
ﺗﺎﺣﺎﻻ ﺷﺪﻩ ﺑﺸﯿﻨﯽ ﯾﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﺯﺍﻧﻮﻫﺎﺗﻮ ﺑﻐﻠﮑﻨﯽ ...
ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎﺗﻮ ﺑﺎﺧﻮﺩﺕ ﻣﺮﻭﺭ ﮐﻨﯽ ﻭﺑﺎﺧﻮﺩﺗﺒﮕﯽ :
ﯾﻌﻨﯽ ﺩﻣﺖ ﮔﺮﻡ ﺩﻧﯿﺎ ...ﻗﺸﻨﮓ ﻭﯾﺮﻭﻧﻢ ﮐﺮﺩﯼ ...
ﺁﺏ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺗﮑﻮﻥ ﻧﺨﻮﺭﺩ ...
ﺗﺎﺣﺎﻻﺷﺪﻩ ﺗﻮﺍﻭﺝ ﺑﻐﺾ ﺍﺯﺗﻪ ﺩﻝ ﺑﺨﻨﺪﯼ ﺗﺎﺍﮔﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﺕ ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﻘﯿﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻦ ... ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﺧﻨﺪﻩ ﯼ ﺯﯾﺎﺩﻩ؟
ﺗﺎﺣﺎﻻ ﺷﺪﻩ ﺻﺒﺢ ﺍﺯﺧﻮﺍﺏ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺑﺸﯽ ﺑﺒﯿﻨﯽ
ﺑﺎﻟﺸﺘﺖ ﺍﺯ ﺍﺷﮑﺎﯼ ﺷﺐ ﻗﺒﻠﺖ ﺧﯿﺲ ﺷﺪﻩ؟
ﺗﺎﺣﺎﻻ ﺷﺪﻩ ﻭﺳﻂ ﯾﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﺎﺷﯽ ﺍﻣﺎ ﻧﮕﺎﺕ ﻏﺮﻕ ﯾﻬﻨﻘﻄﻪ ﺑﺎﺷﻪ؟ ♡
ﺗﺎﺣﺎﻻ ﺷﺪﻩ ﺷﻨﯿﺪﻥ ﯾﻪ ﺁﻫﻨﮓ ﺑﺮﺍﺕ ﺯﺟﺮﺁﻭﺭ ﺑﺎﺷﻪ؟؟ ♡
ﺗﺎﺣﺎﻻ ﺷﺪﻩ ﺭﺩﺷﺪﻥ ﺍﺯ ﯾﻪ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﭼﺸﺎﺗﻮ ﺍﺷﮑﯿﮑﻨﻪ؟♡
ﺗﺎﺣﺎﻻ ﺷﺪﻩ ﻭﺍﺳﻪ ﮔﺬﺷﺘﻦ ﯾﻪ ﺭﻭﺯﺍﯾﯽ ﺍﺯ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻬﻬﺮﭼﯿﺰﯼ ﻣﺘﻮﺻﻞ ﺑﺸﯽ؟؟ ♡
ﺗﺎﺣﺎﻻ ﺷﺪﻩ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﻠﻨﺪﺕ ﯾﺎ
ﭼﻪ ﻣﯿﺪﻭﻧﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻮﺥ ﺑﻮﺩﻧﺖ ﮐﻨﺎﺭﺕ ﺑﺎﺷﻦ
ﺍﻣﺎ ﻫﯿﭽﮑﺪﻭﻡ ﻧﺨﻮﺍﻥ ﻏﻢ ﺗﻮ ﺻﺪﺍﺗﻮ ﺑﻔﻬﻤﻦ؟ ♡
ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺘﻪ ..ببخشید که اینجا پست گذاشتم