باز باران ...

پرشین فال

امروز قبل ازظهر روز دو شنبه چهارم بهمن 95 - ساعت :
کانال تلگرام پرشین فال
درباره صفحه :
 
9
| مدیر : BaRaN77
باز باران بی ترانه ...

بی هوای عاشقانه

بی نوای عارفانه

خسته از مکر زمانه

غافل از حتی رفاقت

راه هایی پر مشقت

خواب هایی طبق عادت

روزهایی طبق خلقت

شب هایی اوج غربت ...

مردمانی گرم صحبت

آه هایی پر ز حسرت ...

حاله ای از عشق و نفرت

قطره هایی بی طراوت

روی دوش آدمیت

میخورد بر بام خانه ...


خانه ام کو؟!

خانه ات کو؟!

آن دل دیوانه ات کو؟!

روزهای کودکی کو؟!

فصل خوب سادگی کو؟!


یادت آید روز باران ...

گردش یک روز دیرین ...

پس چه شد دیگر کجا رفت خاطرات خوب و شیرین؟؟

、、`、、 ヽ`、ヽ、 ヽ、ヽ ヽ`、ヽ、ヽ、ヽ
ヽ、ヽ`、ヽ、ヽ``、、`、、ヽ、ヽ ヽ`、ヽ、ヽ、ヽ`、ヽ、
`、ヽ、ヽ``、、`、、ヽ、ヽ ヽ、ヽ`
ヽ`、ヽ、ヽ、ヽ`、ヽ、ヽ ヽヽ、ヽ、ヽ、ヽ 、ヽ
`、ヽ、ヽ、ヽ.`、ヽ、ヽ``、、`、、ヽ`、ヽ ◥████◣田∩田│
╱◥◣ │◥███◣ ∩ │田│▓ ╱◥████◣ `、ヽ `、
║∩田│║▓田▓∩║ ▓ ││∩│ ║◥███◣ │╱◥█◣║∩∩∩ ヽ、ヽ、ヽ`、ヽ、ヽ``、、``、ヽヽ`、ヽ、ヽ、ヽ
`、ヽヽ`、ヽ、ヽ、ヽ`、ヽヽ`、ヽ、ヽ、ヽ`、
شما هم دوست دارید تو این بحث شرکت کنید؟! :))
همین حالا ثبت نام کنید
#40317 BaRaN77 BaRaN77 میگه :
جمعه 01 بهمن 95 - 9:41  
 
7
 
9

بعضی وقتا دﻟﻢ واﺳﻪ مـــامــﺎﻧﻢ ﻣﯿﺴﻮزه ...

وقتی ﻣﯿﺎم ﺗﻮ اﺗﺎﻗﻢ و ﻏﺮق دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﯿﺸﻢ

ولی اون ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻪ !

ﭼﻪ ﻧﺴﻞ ﺑﯽ ﻋﺎﻃﻔﻪ ای ﺷﺪﯾﻢ ﻣﺎ ...

#40316 BaRaN77 BaRaN77 میگه :
جمعه 01 بهمن 95 - 9:30  
 
6
 
14

خـدای مـن !
نه آن قدر پاکم که کمکم کنی
و نه آن قدر بدم که رهایم کنی
میان این دو گمم !
هم خودم را و هم تو را آزار میدهم
هر چقدر تلاش کردم نتوانستم آنی باشم که تو خواستی ..
و هرگز دوست ندارم آنی باشم که تو رهایم کنی ..
آن قدر بی تو تنها هستم
که بی تو یعنی “هیچ“ یعنی “پوچ“
خــــدایا هیچوقت رهـــایم نکن !!

پنج شنبه 23 دی 95 - 23:54  
 
8
 
0
باز باران با ترانه
باز باران با ترانه

با افتخار تقدیم به خواهر گرامیم "باران" :-)