با تو زیر بارانم

پرشین فال

امروز قبل ازظهر روز پنج شنبه پنجم اردیبهشت 98 - ساعت :
فال تاروت رایگان
درباره صفحه :
 
10
| مدیر : zenith
با تو زیر بارانم

چتر برای چه ؟

خیال که خیس نمی شود
شما هم دوست دارید تو این بحث شرکت کنید؟! :))
همین حالا ثبت نام کنید
#40334 zenith zenith میگه :
شنبه 02 بهمن 95 - 19:33  
 
8
 
0
هوای_دلت  ..
هوای_دلت ..

همه چیز بستگی به هوای_دلت دارد
حال دلت که خوب باشد
همه دنیا به نظرت زیباست

آدم ها همه شان دوست داشتنی اند
و همه را میتوانی ببخشی

حتی چراغ قرمز برایت مکثی
دوست داشتنی می شود
که لحظه ای پا را روی پدال برداری
و بتوانی فکر_کنی به چیز هایی که دوست داری!

حال دلت که خوب باشد،
حتی میشوی همبازی بچه ها
برای عزیزانت وقت میگذاری
و یک دنیا مهربانی در چهره ات نهفته است ! !

و چقدر لذت دارد
که آدم حال دلش خوب باشد

#40333 zenith zenith میگه :
شنبه 02 بهمن 95 - 19:15  
 
7
 
0
+++
+++

باارزش تـرین چیز در زنــدگی
دل آدم هــــاست ...
اگــر کسی
دلـــش را به تـــــــــــــو سپرد
امــــانتــــدار خوبی بـــــاش ...

#40172 zenith zenith میگه :
سه شنبه 30 آذر 95 - 18:13  
 
6
 
0
شب زایش نور و روشنایی
شب زایش نور و روشنایی

رسوم ایرانی همه دارای رازها و رمزهای پند آمیزی است؛ بدینگونه که شما در نهایت افسردگی #شادی را، در جنگ #صلح را، و در تاریکی #نور را پیدا می کنید و #یلدا یکی از این نمودها است که همانند دیگر رسم ها و بزم های ایرانی در تاریک ترین و طولانی ترین شب #روشنایی ؛ #عشق و #پیوند را به دست می آورید. شب یلداتون سراسر شادی و نور و سلامتی

#40108 zenith zenith میگه :
یک شنبه 21 آذر 95 - 21:35  
 
6
 
2
لایک داره
لایک داره

❤ هیچگاه درک نکردم ؛
چرا کافری که بیمار میشود ، دچار عذاب الهی شده و مسلمانی که بیمار میشود، دچار آزمون الهی ...!
مرض که یکیست ! شاید تفاوت در نگرش انسانهاست ...
جهل نرمترین بالشی است که انسان می تواند سرخود را بگذارد وبخوابد..❤

★صادق هدایت★

#40107 zenith zenith میگه :
یک شنبه 21 آذر 95 - 21:14  
 
6
 
0
ﺑﺎﻭﺭﮐﺮﺩﻧﯽ نیست
ﺑﺎﻭﺭﮐﺮﺩﻧﯽ نیست

ﺧﺎﻃﺮﻩ ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻢ(ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺍﺳﺖ):
ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ﺩﺭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﯼ ﻣﺮﺯﯼ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺪﻡ. ﮐﻞ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ۲۰ ﻧﻔﺮ بوﺩﻧﺪ. ﮐﻼﺱ ﭼﻨﺪ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻣﻦ ﻣﺪﯾﺮﻭﺁﻣﻮﺯﮔﺎر.اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺪﺭﺳﻪندﺍﺷﺘﯿﻢ. ﺧﺮﺍﺑﻪ اﯼ ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺎﺭﯾﮏ ﮐﻪ ﺩﯾﻮﺍﺭﻫﺎﯼ ﻧﻤﺪﺍﺭ ﺁﻥ ﮐﺎﻫﮕﻠﯽ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﻭ ﺳﻮﺭﺍﺥ ﮐﻮﭼﮏ ﺩﺍﺷﺖ ﺑﺟﺎﯼ ﭘﻨﺠﺮﻩ . ﮐﻒ ﺁﻥ ﻫﻢ ﺧﺎﮎ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺷﺖ. ﺍﯾﻦ ﺍﺗﺎﻕ ﻗﺒﻼ" ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﺩﺍﻡﻫﺎ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﯽﺷﺪ ﻭ ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﺑﺟﺎﯼ ﮐﻼﺱ ﺩﺭﺱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ .
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻭ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻼﺱ ﻧﺼﺐ ﮐﻨﻢ ﻭ ﺩﯾﻮﺍﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﮔﭻ ﻭ ﮐﻒ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺳﯿﻤﺎﻥ کنم . ﻭﻟﯽ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻫﯿﭻ ﮐﻤﮑﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﺮﺩ . ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺍﺯ ﺍﻭﻟﯿﺎ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﮐﻤﮏ ﺑﺨﻮﺍﻫﯿﺪ .

ﯾﮏ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻢ ﺑﻪ ﺍﻭﻟﯿﺎ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﯼ ﻭ ﺗﻌﻤﯿﺮﺍﺕ ﮐﻼﺱ ﻓﺮﺯﻧﺪﺷﺎﻥ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺩﺭ ﺣﺪﻭد ۱۰ هزار تومان ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺎﮐﺖ ﻫﺎ ﮔﺬﺍﺷﺘه ﻭ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﮐﻤﮏ ﺍﻭﻟﯿﺎ ﺑﻮﺩﻡ.
ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺖ ، ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﻭ ﺧﺒﺮﯼ ﺍﺯ ﭘﺎﮐﺖ ﻫﺎ ﻧﺸﺪ. ﺩﺭﯾﻎ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺭﯾﺎﻝﮐﻤﮏ !!
ﻓﮑﺮﯼ ﺑﻪ ﺫﻫﻨﻢ ﺭﺳﯿﺪ ...
ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﻮﺷﺘﻢ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺎﮐﺖ ﻫﺎ ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ ﻭ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺩﺍﺩﻡ .ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﻪ ﭘﺎﮐﺖ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻧﺪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﭘﻮﻝ !
ﺍﺯ ۱۰۰۰۰ ﺗﺎ ۲۰۰۰۰ تومان ﻭ ﺩﺭ ﯾﮏ
ﭘﺎﮐﺖ ﻫﻢ ﭼﮏ ۱۰۰ هزار تومانی ﺑﻮﺩ ! ﺑﺮﺍﯾﻢ ﺑﺎﻭﺭﮐﺮﺩﻧﯽ ﻧﺒﻮﺩ.ﭼﻄﻮﺭ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮﺩﻧﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﻭﺁﺳﺎﯾﺶ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺧﻮﺩﯾﮏ ﺭﯾﺎﻝ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪﺣﺎﻻﭼﮏ۱۰۰ﺗﻮمانیﺩﺭ
ﭘﺎﮐﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ !
ﻣﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺩﻭﻡ :
" ﺍﻭﻟﯿﺎ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ ...
ﻟﻄﻔﺎ" ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﯼ ﺿﺮﯾﺢ ﺣﺮﻣﯿﻦ ﺷﺮﯾﻔﯿﻦ ﺩﺭﻋﺘﺒﺎﺕ ﻋﺎﻟﯿﺎﺕ ﻣﺒﻠﻎ ۱۰ هزار تومان ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺛﻮﺍﺏ ﺁﻥ ﺷﺮﯾﮏ ﺷﻮﯾﺪ "

ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺁﻥ ﭘﻮﻝ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯ ﺭﺍ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﮐﻼﺱ ﮐﺎﻣﻼ ﻧﻮﺳﺎﺯﯼ ﺷﺪ. ﺩﺭ ﻭ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ ؛ ﺩﯾﻮﺍﺭﻫﺎ ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪ ﻭ ﮐﻒ ﮐﻼﺱ ﺳﯿﻤﺎﻥ ﺷﺪ...

#40100 zenith zenith میگه :
یک شنبه 21 آذر 95 - 14:30  
 
4
 
1
کار سختی بود
کار سختی بود

کار سختی بود ولی بالاخره خوابید

#40099 zenith zenith میگه :
یک شنبه 21 آذر 95 - 12:37  
 
3
 
0
♥♡♥
♥♡♥

فَقَط یِه خُردادیِه کِه وَقتی عآشِق بِشِه واسِه عِشقِش جون میدِه
یِه خُردآدی بی مِنَت میمونِه اَمآ بی دَلیل نِمیره
[خُردادیا]زِندِگی نِمیکُنَن پآدِشآهی میکُنَن

#40057 Mehrii Mehrii میگه :
جمعه 19 آذر 95 - 23:14  
 
7
 
2

زلال که باشـــــــــی سنگهای کف رودخانه ات را میبینند

بر میدارنــــــــــــــد و نشانه میرونـــــــــــــــد

درست به ســــــــــــــوی خودت ... !

این است رسم دنیـــــــــــــــــای مـــــــا ... !

چهار شنبه 10 آذر 95 - 22:15  
 
8
 
3
سکوت وبس...
سکوت وبس...

جسارت میخواهد...

نزدیک شدن به افکار دختری که
روزها مردانه با زندگی میجنگد!

اما...

شب ها بالشتش از
هق هق های دخترانه خیس است........

#39954 zenith zenith میگه :
چهار شنبه 10 آذر 95 - 21:28  
 
8
 
0
مغزهای پر و خالی
مغزهای پر و خالی

"ﺗﻔﻨﮓ ﻫﺎﯼ ﭘﺮ" ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻠﯿﮏ ﺑﻪ ﻣﻐﺰﻫﺎﯼ ﭘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ
ﻭ " ﻣﻐﺰﻫﺎﯼ ﺧﺎﻟﯽ " ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺮﮐﺮﺩﻥ ﺍﯾﻦ ﺗﻔﻨﮓ ﻫﺎ!!!
ﺍﺯﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﮐﺘﺎﺏ ﻫﺎﯼ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﻣﯿﺨﻮﺍﻧﺪ
ﻧﺒﺎﯾﺪ هرﺍﺳﯿﺪ ! ﺑﻠﮑﻪ ﺍﺯﮐﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮﺳﯿﺪ
ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﮐﺘﺎﺏ ﺩﺍﺭﺩﻭﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﻘﺪﺱ ﻣﯿﭙﻨﺪﺍﺭﺩ ﻭﻟﯽ
" ﻫﺮﮔﺰ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧﺨﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ
«نیچه»

#39731 zenith zenith میگه :
چهار شنبه 19 آبان 95 - 13:38  
 
7
 
6
ایران،آفریقای گرسنگی جنســــی
ایران،آفریقای گرسنگی جنســــی

ایران مهد گرسنگان جنسى فرد گرسنه تمرکز ندارد، تا زمانی که سیر نشود نمی تواند درست رفتار کند و فکر و جسم او فقط محدود به خوردن و رفع نیاز است تا به حالت عادی بازگردد.یک فرد گرسنه، تنها چیزی که می شناسد، غذا و آب است، از بوی غذا سریع تحریک شده و با صداى آب دچار وسوسه میشود ,آرزو می کند و میل زیادی در او بوجود می آید. اگر گرسنه باشید و توانایی تهیه غذا نداشته باشید، ممکن است دست به دزدی هم بزنیم و یا براى رفع نیاز دست به التماس دراز کنید در چشم دنیا برای ما بد است که مانند گرسنگان جنسی به ما نگاه شود.بد است که مانند آفریقایی ها، کاسه های جنسی خود را بدست گرفته ایم و با حالتی نامناسب، التماس غذای جنسی داریم! این شان ملتى است که بگویند مگر اینها زمین و آب و کشت ندارند که اینگونه گرسنه اند؟! چرا، هم زمین داریم، هم آب داریم، هم باغ داریم، همه چیز داریم اما عقل نداریم.! ادعاهایی هم داریم که گوش فلک را کر کرده است. به قیافه این مردم نگاه می کنی، چیزی جز گرسنگی و خستگی نمی بینید! ایرانی ها برای تجربه آزادی، می روند ترکیه و دبی، زن ها روسری را بر می دارند و مو ها را بدست باد می سپرند , همخوابه ى مردان عرب و غربى میشوند , چرا؟؟ تا نسیم آزادی را بچشند! در ترکیه به مرد های ایرانی می گویند: خانم لازم! یعنی خانم می خواهی؟ برای سکس آمده ای؟ اینها همه بدبختى ایرانی هاست.اینکه برای آزادی حجاب و رقص و دیسکو و سکس، دلار ها را برداریم و برویم به اصطلاح خارج! آنهم چه خارجی، یکی از خرافات فکر بشری این است که بکارت را جزو فضایل می دانند. “ولتر” اخلال در نظم جنسی جامعه، ایجاد انحراف جنسی و برهم زدن نظم طبیعی نیاز های جنسی. این خودآزاری ها و دیگرآزاری ها، برای ما یک عرف و سنت است، ما دارای های ندار هستیم، ثروتمندانی که از ثروت خود استفاده نمی کنند مرد آریایی شده متلک گوی خیابان و کوچه، زن آریایی ما منتظر مهریه و شاهزاده سوار بر اسب سفید!مرد آریایی آنقدر خودارضایی کرده که دیگر چهره اش نور و صفا ندارد. زن آریایى برده جنسى شهوت و پول در توهمات پوچ گم شده.ازدواج های نادرست و از روی اجبار برای رسیدن به سکس، دادگاه ها مملو از طلاق و ناهنجاری اجتماعی، اعتیاد، بی تفاوتی و بی فکری، تجاوز، کودکان کار، فقر و سقوط انسانیت واقعیت محض جامعه ى ماست.

#39620 zenith zenith میگه :
جمعه 07 آبان 95 - 21:20  
 
10
 
1
به تو چه؟
به تو چه؟

من اگر کافر و بی دین و خرابم؛ به تو چه؟
من اگر مست می و شرب و شرابم ؛ به توچه؟
تو اگر مستعد نوحه و آهی٬ چه به من؟
من اگر عاشق سنتور و ربابم ؛ به تو چه؟
تو اگر غرق نمازی٬چه کسی گفت چرا؟
من اگر وقت اذان غرقه به خوابم ؛ به تو چه؟
تو اگر لایق الطاف خدایی٬ خوش باش.
من اگر مستحق خشم و عتابم ؛به تو چه؟
دُنیا گر چه سراب است به گفتار شما
من به جِد طالب این کهنه سرابم ؛به تو چه؟
تو اگر بوی عرق میدهی از فرط خلوص!
و من ار رایحه ی مثل گلابم؛ به تو چه؟
من اگر ریش٬ سه تیغ کرده ام از بهر ادب .
و اگر مونس این ژیلت و آبم ؛ به تو چه؟
تو اگر جرعه خور باده کوثر هستی!
من اگر دُردکش باده ی نابم ؛ به تو چه؟
تو اگر طالب حوری بهشتی٬ خب باش!
من اگر طالب معشوق شبابم ؛ به تو چه؟
تو گر از ترس قیامت نکنی عیش عیان.
من اگر فارغ از روز حسابم ؛ به تو چه؟“سیمین بهبهانی”

#39617 zenith zenith میگه :
جمعه 07 آبان 95 - 20:40  
 
10
 
0
همیشه سیگار لازم نیست !
همیشه سیگار لازم نیست !

پُک زدن به سیگار هیچ معنایی ندارد الّا
نوعی لجاجت با خود،
و حتی لجاجت در تداوم ِ نوعی عادت.
عجیب ترین خوی ِ آدمی این است که می داند
فعلی بد و آسیب رسان است، اما آن
را انجام می دهد و به کرات هم.
هر آدمی ، دانسته و ندانسته،
به نوعی در لجاجت و تعارض با خود بسر می برد،
و هیچ دیگری ویرانگرتر از خود ِ آدمی
نسبت به خودش نیست.***

سلوک
محمود دولت آبادی

#39594 zenith zenith میگه :
پنج شنبه 06 آبان 95 - 19:47  
 
4
 
0
بله...
بله...

همیشه منتظر کسی باش

که تو رو با همه دیوونگیت قبول داشته باشه

و تو رو به همه نشون بده و بگه :

این دیوونه ، جیگر منه..

#39593 zenith zenith میگه :
پنج شنبه 06 آبان 95 - 19:45  
 
10
 
0
از یاد نبرید
از یاد نبرید

.

#39592 zenith zenith میگه :
پنج شنبه 06 آبان 95 - 19:43  
 
11
 
3
خداوندا
خداوندا

.

#39591 zenith zenith میگه :
پنج شنبه 06 آبان 95 - 19:41  
 
6
 
0
آدما
آدما

.

#39590 zenith zenith میگه :
پنج شنبه 06 آبان 95 - 19:39  
 
5
 
0
غصه نخور دیوونه
غصه نخور دیوونه

گاهی دلم می خواهد خودم را بغل کنم!
ببرم بخوابانمش!
لحاف را بکشم رویش!
دست ببرم لای موهایش و نوازشش کنم!
حتی برایش لالایی بخوانم،
وسط گریه هایش بگویم:
غصه نخور خودم جان!
درست می شود!درست می شود!
اگر هم نشد به جهنم...
تمام می شود...
بالاخره تمام می شود...!!!

#39572 zenith zenith میگه :
چهار شنبه 05 آبان 95 - 21:37  
 
7
 
3
دوست
دوست

.

#39571 zenith zenith میگه :
چهار شنبه 05 آبان 95 - 21:35  
 
6
 
0
صداقت
صداقت

.

#39570 zenith zenith میگه :
چهار شنبه 05 آبان 95 - 21:34  
 
3
 
0
شاد شو
شاد شو

.

#39569 zenith zenith میگه :
چهار شنبه 05 آبان 95 - 21:33  
 
5
 
1
بسلامتی
بسلامتی

.

#39568 zenith zenith میگه :
چهار شنبه 05 آبان 95 - 21:31  
 
6
 
0
نیاز
نیاز

.

#39567 zenith zenith میگه :
چهار شنبه 05 آبان 95 - 21:29  
 
6
 
0
لبخند
لبخند

.

#39566 zenith zenith میگه :
چهار شنبه 05 آبان 95 - 21:28  
 
4
 
0
....درد را از هر طرف نوشتم درد شد .....
....درد را از هر طرف نوشتم درد شد .....

دنیای تاریکی به تَن دارم !
پس مانده های درد یعنی من
خودت مسبب همه خاطره هایی
تواین شب گریه ها رو رسم کردی
چه جوری از تو برگردم نمیشه
منی که با تو برگشتم به دنیا
نه آغوشت را می خواهم
نه یک بوسه ، نه نوازش عاشقانه
نه حتــــــــــــــــــی بودنت را.......
چقدر کم توقع شـــــــده ام
همین که بیایی از کنارم رد شوی برایم کافیست
مرابه آرامش می رساند
حتـــــــــــــــــــــی
اصطحکاک سایــه هایــمان

#39565 zenith zenith میگه :
چهار شنبه 05 آبان 95 - 21:27  
 
7
 
0
چه گوارا
چه گوارا

.

#39362 zenith zenith میگه :
دو شنبه 26 مهر 95 - 12:29  
 
5
 
0
دوست داشتن
دوست داشتن

دوست داشتن یعنی:

اونی که صد دفعه هم ناراحتش کنی...

هر بار میگه این دفعه آخریه که میبخشمت...

و بازم با اخم میاد تو بغلت...

#39361 zenith zenith میگه :
دو شنبه 26 مهر 95 - 12:25  
 
4
 
0
جیگر
جیگر

ﻣﮕـــــــﺮ ﭼﻘـــﺪﺭ ﻋـُـــﻤﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ
ﮐﻪ ﺩﯾــــــــﻮﺍﻧﻪ ﯼ ﻫـــــــﻢ ,
ﻧﺒــــــــﺎﺷﯿــــﻢ . . .
ﺁﺩﻣﯿﺰﺍﺩ ﺍﺳﺖ ﺩﯾﮕﺮ …
ﺷﻮﺧﯽ ﺷﻮﺧﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ …
ﺑﯽ ﻓﮑﺮ، ﻗﻠﺒﺶ ﺭﺍ ﺟﺎ ﻣﯿﮕﺬﺍﺭﺩ …
ﺟﺪﯼ ﺟﺪﯼ ﻣﯿﻤﯿﺮﺩ …اما دراین میان


ﮔﺎﻩ ﻣﯿﺘﻮﺍﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍﺩﺭﺁﻏﻮﺵ ﮔﺮﻓﺖ،


ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ
ﺗﻤﺎﻡ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ


ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ..

#39268 zenith zenith میگه :
شنبه 24 مهر 95 - 20:13  
 
4
 
0
به سلامتي..
به سلامتي..

به سلامتي سيگارم...!
لااقل ميدونم قبل از من كسي رو نبوسيده!!!
سلامتی دود سیگارم با اینکه کم رنگه اما یه رنگه
سلامتی سیگارم که بهم یاد داد عاقبت سوختن واسه یه نفر زیر پا له شدنه
♥♥♥
سه گروه سیگاری داریم...
عاشق ,
غمگین ,
دیوانه....
اما تفکیک اینها برای ذهن کوچک این ملتِ
جوگیر سنگین است و
در این مورد همه را به یک چشم میبینند.

#39267 zenith zenith میگه :
شنبه 24 مهر 95 - 20:12  
 
7
 
0
دوست داشتنی
دوست داشتنی

پیرمرد و دختر
فاصله دختر تا پیر مرد یک نفر بود؛ روی نیمکتی چوبی؛ روبه روی یک آب نمای سنگی. پیرمرد از دختر پرسید : - غمگینی؟ - نه - مطمئنی؟ - نه - چرا گریه می کنی؟ - دوستام منو دوست ندارن - چرا؟ - چون قشنگ نیستم - قبلا اینو به تو گفتن؟ - نه - ولی تو قشنگ ترین دختری هستی که من تا حالا دیدم - راست می گی؟ - از ته قلبم آره دخترک بلند شد پیرمرد را بوسید و به طرف دوستاش دوید؛ شاد شاد. چند دقیقه بعد پیر مرد اشک هاش را پاک کرد؛ کیفش را باز کرد؛ عصای سفیدش را بیرون آورد و رفت

12