آرامش

پرشین فال

امروز بعدازظهر روز دو شنبه بیستم آذر 96 - ساعت :
کانال تلگرام پرشین فال
درباره صفحه :
 
7
| مدیر : بانو71
من تو دنیام نه اونقدر پول میخوام که باهاش هرکار دلم میخاد بکنم.نه خونه آنچنانی فقط یک دنیا آراااامش
شنبه 06 شهریور 95 - 4:14  
 
9
 
1

آرامش یعنی هر لحظه دست تو در دستان خدااااااا باشد .
لحظه هایتان آرام