یه لحظه

پرشین فال

امروز قبل ازظهر روز پنج شنبه یکم فروردین 98 - ساعت :
فال تاروت رایگان
درباره صفحه :
 
13
| مدیر : RYOMA24
اینجـآ زمیـن اســتــ ...

رسـم آدم هـآیـش عجیـب اسـتــ ...


اینجـآ گـُم که بشـوی،


به جـای اینکه دنبـآلت بگردنــد،فــراموشت میکـُنــند...


زیـآد که خوب بـآشه،زیـآدی میشـوی!


زیـآد که دم دسـت بـآشی،تکـراری م یـشوی!


زیـآد که بخـندی،برچـسـب دیوانـگی میخـوری!


اینجـآ فقـط بـرای خودت زنـدگی کـُن...
سه شنبه 29 تیر 95 - 2:11  
 
2
 
2
کپی کنید
کپی کنید

دو شنبه 28 تیر 95 - 21:36  
 
5
 
0
ما خلیم
ما خلیم

شنبه 12 تیر 95 - 20:20  
 
7
 
0
خدا
خدا

در ساحل ماسه ای با خدا قدم میزدم
به پشت سرم نگاه کردم
جاهایی که از خوشی ها حرف زده بودیم دو ردپا بود
و
جاهایی که از سختی ها حرف زده بودیم جای یک ردپا بود
به خدا گفتم در سختی ها کنارم نبودی؟
گفت آن ردپایی که میبینی من هستم؛
تو را در سختی ها به دوش می کشیدم!!

قربون خدا و بزرگیش برم...
خداجونم خیلی دوست دارم میدونی ک؟؟؟

سه شنبه 17 فروردین 95 - 18:27  
 
7
 
0
دخترخاص
دخترخاص

سه شنبه 17 فروردین 95 - 18:26  
 
10
 
0
فقط خدا
فقط خدا

:->

جمعه 13 فروردین 95 - 3:53  
 
8
 
0

ﺍﺯ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺍﯼ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ : ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﻭﺳﺖ
ﺩﺍﺭﯼ ؟
ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺧﻨﺪﯾﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ: "ﻋﺸﻘﻢ" ﺭﺍ...
ﮔﻔﺘﻨﺪ " : ﻋﺸﻘﺖ" ﮐﯿﺴﺖ ؟؟ ﮔﻔﺖ : " ﻋﺸﻘﯽ" ﻧﺪﺍﺭﻡ !!
ﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ ﻭ ﮔﻔﺘﻨﺪ : ﺑﺮﺍﯼ " ﻋﺸﻘﺖ " ﺣﺎﺿﺮﯼ ﭼﻪ ﮐﺎﺭﻫﺎ
ﮐﻨﯽ ....؟
ﮔﻔﺖ : ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺎﻗﻼﻥ ﻧﻤﯿﺸﻮﻡ, ﻧﺎﻣﺮﺩﯼ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ... ،
ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ ...
ﺩﻭﺭ ﻧﻤﯿﺰﻧﻢ .... ﻭﻋﺪﻩ ﺳﺮ ﺧﺮﻣﻦ ﻧﻤﯿﺪﻫﻢ... ﺩﺭﻭﻍ
ﻧﻤﯿﮕﻮﯾﻢ ..ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ ....
ﻭ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺩﺍﺷﺖ, ﺗﻨﻬﺎﯾﺶ ﻧﻤﯿﮕﺬﺍﺭﻡ،
ﻣﯿﭙﺮﺳﺘﻤﺶ...
ﺑﯽ ﻭﻓﺎﯾﯽ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ, ﺑﺎ ﺍﻭ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺑﻮﺩ ..
ﺑﺮﺍﯾﺶ ﻓﺪﺍﮐﺎﺭﯼ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩ ..ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻭ ﻧﮕﺮﺍﻧﺶ
ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ ... ﻏﻤﺨﻮﺍﺭﺵ ﻣﯿﺸﻮﻡ ...
ﮔﻔﺘﻨﺪ : ﻭﻟﯽ ﺍﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎﯾﺖ ﮔﺬﺍﺷﺖ ..., ﺍﮔﺮ ﺩﻭﺳﺘﺖ
ﻧﺪﺍﺷﺖ .., ﺍﮔﺮ ﻧﺎﻣﺮﺩﯼ ﮐﺮﺩ , ﺍﮔﺮ ﺑﯽ ﻭﻓﺎ ﺑﻮﺩ ..ﺍﮔﺮ
ﺗﺮﮐﺖ ﮐﺮﺩ ﭼﻪ...؟
ﺍﺷﮏ ﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺣﻠﻘﻪ ﺯﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ : ﺍﮔﺮ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﺒﻮﺩ
ﮐﻪ ﻣﻦ " ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ " ﻧﻤﯿﺸﺪﻡ...
رسم رفاقـــــــــــت اینه که
با رفیـــــق پیرشــــــــــــى
نه اینکه وســـــــــــط راه از
رفیـــــق سیرشـــــــــــــى

سه شنبه 10 فروردین 95 - 22:48  
 
7
 
0
خــــدا
خــــدا

پنج شنبه 27 اسفند 94 - 5:45  
 
7
 
0
نه نه نه
نه نه نه

پنج شنبه 27 اسفند 94 - 5:26  
 
7
 
0
برگرد
برگرد

زمستـــــــــــــــتون امسالــــــــم داره تمـــــــــــوم میشـــــــــــــهبـــــرگـــــ . . . ــــــــرد

دو شنبه 17 اسفند 94 - 18:28  
 
8
 
0
زنگ زدی
زنگ زدی

شنبه 08 اسفند 94 - 2:17  
 
14
 
0
آهــــــــــــــای !
آهــــــــــــــای !

شنبه 08 اسفند 94 - 2:16  
 
10
 
0
شاخ
شاخ

شنبه 08 اسفند 94 - 2:02  
 
10
 
0
شاخ
شاخ

شنبه 08 اسفند 94 - 2:00  
 
13
 
0
موافقین؟؟؟
موافقین؟؟؟

سه شنبه 27 بهمن 94 - 21:34  
 
13
 
0
بی سلیقه
بی سلیقه

سه شنبه 27 بهمن 94 - 21:32  
 
14
 
0
مــن
مــن

سه شنبه 27 بهمن 94 - 21:31  
 
14
 
3
بعــــــــله
بعــــــــله