عشق

پرشین فال

امروز بعدازظهر روز شنبه سیزدهم آذر 95 - ساعت :
کانال تلگرام پرشین فال
طالع بینی سال 95 سال میمون به زودی...!
درصد تکمیل طالع بینی : 42%
درباره صفحه :
 
34
| مدیر : یسنا
؏ڷݓ ݦږڴ

ݗڦڴے ڐڔ اثر ڦݜار ٻݞڞ
چهار شنبه 03 آذر 95 - 18:50  
 
7
 
3

‏شازده کوچولو پرسید: دوست داشتن بهتره یا دوست داشته شدن؟
روباه جواب داد: کدوم یکی برای پرنده مهمتره؟ بال چپ یا بال راست؟

چهار شنبه 03 آذر 95 - 18:48  
 
7
 
1
پاییــــــــز
پاییــــــــز

پاییز جان؛ مهرت که به ما نرسید
آبانت هم به غم گذشت
دوست داری

آذرت را
چگونه ببارم ....؟

چهار شنبه 03 آذر 95 - 18:44  
 
5
 
2

من میگویم :

اگر آسمان به زمین بیاید ،
اگر به مریخ برویم ،
اگر پرنس ها احاطه مان کنند ،
اگر شاهزاده ی قصر شویم ،
اگر به جبر گرفتار شویم ،
اگر زمان سالیانِ سال شود ،
آدمی تنها یک بار می تواند
یک نفر را
با تمام وجود
دوست بدارد ...

چهار شنبه 03 آذر 95 - 18:40  
 
7
 
5
هعی ....
هعی ....

چقدر ساده میشد در این برف ردِ پای دو نفر بماند
اما غرورت
اما غرورم....

دو شنبه 24 آبان 95 - 13:25  
 
3
 
2
تولدت مبارک
تولدت مبارک

08.24

چهار شنبه 19 آبان 95 - 23:28  
 
5
 
1

آنگاه که غرور کسی را له می کنی
آنگاه که کاخ آرزوهای کسی را ویران میکنی
آنگاه که شمع امید کسی را خاموش میکنی
آنگاه که بنده ای را نادیده می انگاری
آنگاه که حتی گوشت را می بندی تا صدای خُرد شدن غرورش را نشنوی
آنگاه که خدا را میبینی و بنده خدا را نادیده می انگاری
می خواهم بدانم
دستانت را به سوی کدام اسمان دراز می کنی تا برای خوشبختی خودت دعا کنی؟

چهار شنبه 19 آبان 95 - 23:26  
 
5
 
0

ﭼﺮﺍ ﺩﺭﻭﻍ!!!

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﻣﯿﮑﻨﻢ

ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ....

ﻫﻤﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻗﯿﺪﺕ ﺭﺍ ﺑﺰﻧﻢ ﺍﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺯﻧﻢ

ﺍﺭﯼ

ﺷﺎﯾﺪ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ ﻧﺸﻮﯼ

ﺍﻣﺎ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻢ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ

ﻫﻤﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﺶ ﮐﻦ ...ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻢ

ﺍﻣﺎ ﺩﺭﻭﻍ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ

ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻢ...ﺍﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ...ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﺖ ﮐﻨﻢ ...

ﺯﺟﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﻢ

ﺩﺭ ﺩﻟﻢ ﻧﮕﻪ ﺍﺕ ﻣﯿﺪﺍﺭﻡ

ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺪﺕ ﺑﺎ ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺖ ﻋﺎﺷﻘﺖ ﻣﺎﻧﺪﻡ ....

ﺷﻤﺎﻫﺎﯾﯽ ﮎ ﻣﯿﮕﻮﯾﯿﺪ:ﻟﯿﺎﻗﺘﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﻬﺎﺳﺖ...

ﻣﻦ ﺣﺮﻑ ﺍﺯ ﻟﯿﺎﻗﺖ ﻧﻤﯿﺰﻧﻢ ....

ﺣﺮﻑ ﻣﻦ ﻋﺸﻖ ﺍﺳﺖ...ﻋﺸﻖ...

ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺍﺵ ﮐﺮﺩﯾﺪ....

ﺍﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ!!!!

ﻋﺸﻘﻢ !!!

ﺣﺮﻑ ﺍﺧﺮ:ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﺕ ﮔﺬﺷﺘﻢ ...ﻫﯿﭽﮑﺪﺍﻡ ﺭﺍ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﯼ...

ﺍﻣﺎ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ...

ﻣﻦ ﺍﺯ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﮕﺪﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﯼ ﺑﻪ ﺳﻤﺘﻢ...

ﮔﺬﺷﺘﻢ ﭼﻮﻥ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﻭﻇﯿﻔﻪ ﯾﮏ ﻋﺎﺷﻖ ﺍﺳﺖ...

ﻭﻇﯿﻔﻪ ﯾﮏ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻪ ﻋﺸﻘﺶ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ...

ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﺵ ﺑﮕﺬﺭﺩ...

چهار شنبه 19 آبان 95 - 23:24  
 
6
 
1

نمــــــــــــــی آیی؟؟؟
نیــــــــــــــا!!
امـــــــــــا...

!!!...تورو به جون عزیزت قسمت میدم...!!!

به یــــــــادت هــــــــــــم بگو دیــــــــــگر نیــــــــــاید.

چهار شنبه 19 آبان 95 - 23:21  
 
6
 
3

↫بی صــــدا مینویسم

↫دلـــ❤️ـــتنگتم

↫ولی تـــ₪ــو با

↫فریـــــــــاد بخوان

↫شــــاید شنیدے

چهار شنبه 19 آبان 95 - 23:16  
 
6
 
0
......
......

یًًـًِـًِـًًـًِک دقیًًـًِـًِـًًـًِقه سکًًـًِـًِـًًـًِوت . . .

بًًـًِـًِـًه احتًًـًِـًِـًًـًِرام نًًـًِـًِـًًا امیًًـًِـًِـًًـًِد شًًـًِـًِـًًـًِدن

تمًًـًِـًِـًًـًِام امیًًـًِـًِـًًد هًًـًِـًِایم !!!!

یک شنبه 25 مهر 95 - 21:40  
 
5
 
0
هعی ...
هعی ...

من درد میکشم....

تو اما..

چشم هایت را ببند!

سخت است بدانم میبینی و بیخیالی...

پنج شنبه 25 شهریور 95 - 12:18  
 
9
 
1

کی میدونه

ادما باید چند بار دلتنگ یه چیزی بشن

تا فراموشش کنن؟..

اگه دلتنگی برگ باشه

و فراموشی پاییز

اخر پاییز که بشه باید همه برگات بریزه و فراموش کنی

اما میدونی من همیشه. یه درخت کاجم..

نمیریزه این دلتنگیا از تنم..

پنج شنبه 25 شهریور 95 - 12:11  
 
8
 
1

اهای تابستون...

حالا که داری میری

یه حرفمو گوش کن برو!

روزای گرمت واس من خیلی

سرد گذشت.

پنج شنبه 25 شهریور 95 - 12:08  
 
10
 
0

هزار بار گولش میزنی

کار ساده ای ست...

ادم عاشق

به هر سازی میرقصد

هر قصه ای را باور میکند

هر خطایی را می بخشد

ادم عاشق

استاد صبر و سکوت می شود

تو خیال می کنی زرنگی!

اما نمی دانی

ادم عاشق

می داند و می ماند.

پنج شنبه 25 شهریور 95 - 12:00  
 
9
 
0

شاید ....

از دست دادن کسی

خیلی سخت باشه

ولی قطعا

انتظار کشیدن

خیلی سخت تره

پنج شنبه 18 شهریور 95 - 13:26  
 
9
 
1
.......
.......

# آرِزوت چیــۿ؟ ؟؟
#-✖مڹ آرزۋے ڹڊٳڔمـ...✖
# آرِزویـــے نَدارے؟ێعڹے اِنقد خـوشبَخـتــے؟
#-مڹ آرِزوهــامـ یـــآدَمـ رَفتِھ
# یَـعـنــے چے؟!
#- راستشـــ خِــیلـے وَقتِــۿ یـاد گِرِفتَمـ آرِزو نَڪُنَمـ...
# یعنے چے مگۿ میشھ؟!!
#- مڹ عادت ڪردمـ بۿ هرچے ڪۿ میخوامـ نـــــرسمـ...

پنج شنبه 18 شهریور 95 - 13:22  
 
11
 
0
هعی...
هعی...

چہ دنیاےِ غَریبے دارے اے دل...
چہ اندوهِ عَجیبے دارے اےدل...
گمان ڪردے ڪہ عشقش
پایدار است
چہ بختِ بےنصیبےدارے اےدل
شڪستے و صِدایت در نیامَد
عجب روح نَجیبے دارےاےدل…

شنبه 30 مرداد 95 - 2:55  
 
6
 
7

مگه مهمه ...

چن نفر دوست دارن ؟!! ...

وقتی اونیکه دوسش داری

دوست نداره .....

شنبه 30 مرداد 95 - 2:53  
 
10
 
3

مَثـلا sms هایـے بایَـد باشـہ کـہ بگـہ مشتَـرک مـورد نَظـر:
دویسـت بـار میخواسـت بِهـت زَنـگ بَزنـہ!
امـا غـرورِش نَـزاشـت...

شنبه 30 مرداد 95 - 2:51  
 
9
 
7

.کودکی از خدا پرسید ؛

خدایا تو چه میخوری و میپوشی ؟!

ندایی در دل کودک زمزمه کرد ؛

غصه بندگانم را میخورم ؛

و گناه آنان را میپوشم …


شنبه 30 مرداد 95 - 2:43  
 
7
 
2

یه روزی●•
همه زخمهای زندگی خوب میشه●
اما بعضی حرفا هیچوقت فراموش نمیشه•
نه که چون حرفه تلخه•
نه ••
چون کسی بهت میگه ک انتظارشو نداشتی•

رفتار بعضی آدما●•
هیچوقت از ذهنت پاک نمیشه•
شاید اون رفتار از نظر خیلیا بد نباشه•
اما فقط خود تویی که میفهمی•
چقدر به خاطر رفتارش داغون شدی•

بعضی وقتا●•
باید سکوت کنی•
و فقط به خاطر خودت پیگیر چیزی نشی•

اما هیچ وقتم•●
یادت نمیره که چی بهت گذشت تا " گذشت "

شنبه 30 مرداد 95 - 2:41  
 
10
 
0

گاهی" سکوت" ...
علامت رضایت نیست!!!
شاید کسی دارد...
خفه میشود پشت
سنگینی یک بغض!!!

شنبه 30 مرداد 95 - 2:38  
 
8
 
1

دلتنگی یعنی ....
اذان مغرب به افق چشمان کسی.

جمعه 22 مرداد 95 - 19:32  
 
11
 
0
........
........

✘يـــه وَقــتــايي✘ ⇓هَـــــــســـــت ⇓کـه
☜نَبايَــــد چيزے بِـــــگے☞
طَـرَفِـــــت اگـه براش مهــــــــــم بـاشے
خـــــــودِش ميــفَهــمه

جمعه 22 مرداد 95 - 19:27  
 
16
 
1
..........
..........

جمعه 22 مرداد 95 - 17:07  
 
10
 
0
دلتنگي....
دلتنگي....

✿ دلم تنـــــگ است...
✿ برای کسی ڪہ...
✿ نمیشود...
✿ او را خواست...
✿ نمیشود...
✿ او را داشت...
✿ فقط میشود...
✿ سخت براے او..
✿ دلتنگ شد....

جمعه 22 مرداد 95 - 17:05  
 
8
 
0
......
......

دْآشْتَنْ تُـــــــــــــــــوْ♡
مـــــــــــــــی اَرْزِهْ بِـــــــــــــــــهْ هَمِـــــــــــــــــهْ نَدْآشـــــــــــــــــــْتِه هْـــــــــــــــــآیِ دُنْیْـــــــــــــــــآ♥️

تٌوْیْـــــــــــــــــی کِهْ تٌوْ رٌوزْایْـــــــــــــــــیْ کِهْ نْیْسْـــــــــــــــــتـــــــــــــــــیْ
کَسْی جْآتُوْ نِمْـــــــــــــــــیْگْیْرِه♥️
ْ
مَـــــــــــــــــنْ دُنْیــــــــــــــــــآ رُو مْیْخآمْـ فَقَـــــــــــــــــطْ بِخْآطِرِهِ بُوْدَنِ بْآتُو♥️

مَـــــــــــــــــنْ....

بَرْآیِ وُجٌوُدِ تُوْ ....

بَرْآیِ نِگْآهِ تُوْ ....

بَرْآیِ بْآ تُوْ بُوْدَنْ جُوْنَمْمْ مْـــــــــــــــــیدَمُْ♥️

جمعه 22 مرداد 95 - 16:57  
 
10
 
4

اﮔﻪ ﺗﻮﺷﻄﺮﻧﺞ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ ﺷﺎﻩ ﻧﺸﺪﯼ، ﺍﻭﻥ ﺳﺮﺑﺎﺯﯼ ﺑﺎﺵ ﮐﻪ ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﺸﮑﻠﺎﺕ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﻭﭘﺸﺖ ﺳﺮﻣﯿﺰﺍﺭﻩ ﺗﺎ ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻪ آﺧﺮ ﻭﺯﯾﺮﺷﻪ، ﺗﺎ ﺑﺘﻮﻧﻪ ﺷﺎﻩ رﻭ ﻣﺎﺕ ﮐﻨﻪ.

موقع خسته شدن به دو چیز فکر کن:
آنهایی که منتظرشکست تو هستند تا به تو بخندند و
آنهایی که منتظر پیروزی تو هستند تا با تو بخندند...

دو شنبه 18 مرداد 95 - 23:06  
 
9
 
0
هعي...
هعي...

سخت تریڹ ڪار دنیا ؛

دل ڪندڹ از ڪسیہ ڪہ ؛

نمیدوني چرا یهو باهات غریبہ شد …

دو شنبه 18 مرداد 95 - 23:01  
 
7
 
2
لعنت ..
لعنت ..

غرور.....غرور.....غرور....
لعنت ب زندگییـ که با غرور تباه میشهـ
لعنت ب غرور ک باعث میشهـ نتونیمـ ب اونی ک دوسش داریمـ بگیم نرو
لعنت ب غروری ک نمیزاره ب کسی ک دوسشـ داریمـ برسیمـ

123