عاشقانه

پرشین فال

امروز قبل ازظهر روز سه شنبه بیست و یکم آذر 96 - ساعت :
کانال تلگرام پرشین فال
درباره صفحه :
 
8
| مدیر : mohammadghandehari
گاهے ،وقتِ خُداحافظے از کَسے
سه شنبه 17 آذر 94 - 14:52  
 
11
 
0
ESHGH
ESHGH

گاهے ،وقتِ خُداحافظے از کَسے

خواسته یا ناخواسته میگیم : « مُواظبِ خُودت باش ! »
مُواظبِ خُودت باش یَعنے فِکرم پیشِ توئه !


مُواظبِ خُودت باش یَعنے بَرام مُهمے !


مُواظبِ خُودت باش یَعنے نِگَرانتم !


مُواظبِ خُودت باش یَعنے دوستت دارم !
مُواظبِ خُودت باش یَعنے به خُدا مے سپارَمت !


مُواظبِ خُودت باش یَعنے از الان دِلم واسَت تنگ شُده !
مُواظبِ خُودت باش


یَعنے... واقعاً مُواظبِ خُودت باش...