.........

پرشین فال

امروز قبل ازظهر روز پنج شنبه یکم فروردین 98 - ساعت :
فال تاروت رایگان
درباره صفحه :
 
10
| مدیر : هیوا
......
سه شنبه 03 آذر 94 - 19:19  
 
8
 
1
....../
....../

بچگی جناب خان.............

سه شنبه 03 آذر 94 - 19:18  
 
5
 
0
...../
...../

جناب خان و .............؟

شنبه 16 آبان 94 - 21:10  
 
8
 
0
کیم نانا
کیم نانا

کیم نانا...........

سه شنبه 12 آبان 94 - 19:38  
 
9
 
0

خدایا بگذار دریا باشم ، ساکن و ساکت،
که طوفان های سخت هم من را به هیجان
نیاورد ، قلبم را مثل آسمان صاف و پاک کن
که لکه کدورتی از اعمال خلاف
دیگران بر ساحتش ننشیند...

شهید دکتر مصطفی چمران

سه شنبه 12 آبان 94 - 4:49  
 
10
 
9
...،
...،

چه حسی بهت دست میده اگه کسی که دوسش داری اینجوری بخواد بهت شلیک کنه؟؟؟

دو شنبه 11 آبان 94 - 19:16  
 
12
 
0
خخخ
خخخ

ﺗﻮ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎ ﺭﻓﺘﻢ ﺩﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ، ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ
ﺩﯾﺪﻡ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﮐﻪ ﺑﻐﻞ ﺩﺳﺘﻢ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ
ﺍﻭﻣﺪﻩ ﺳﺮ ﺟﺎﯼ ﻣﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ
ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻢ : ﭼﺮﺍ ﺟﺎﯼ ﻣﻦ ﻧﺸﺴﺘﯽ ؟
.
.
.
ﮔﻔﺖ : ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻡ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺷﺪﯼ |: !
ﭼﻦ ﺭﻭﺯﻩ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﺷﺎﻣﭙﻮ ﺑﺎ ﻧﻮﻥ ﻣﯿﺨﻮﺭﻡ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻤﯿﺮﻡ

یک شنبه 10 آبان 94 - 15:10  
 
11
 
7
..../
..../

سلاممممممممممممممممممممم