منظره و آرامش

پرشین فال

امروز قبل ازظهر روز پنج شنبه یکم فروردین 98 - ساعت :
فال تاروت رایگان
درباره صفحه :
 
11
| مدیر : rozesefid
خداوند همین جاست کنار من و تو
یک شنبه 10 آبان 94 - 12:07  
 
7
 
1
image 17
image 17

تفکر کن
بهشت وجودت
زیباست

می دانم که خدا آن بالاست

شنبه 09 آبان 94 - 18:32  
 
9
 
0
image 16
image 16

دعا کن.. مستجاب می شود....
.
.
.
آمین

شنبه 09 آبان 94 - 18:30  
 
8
 
0
image 15
image 15

آرامش و عشق را در وجودت احساس می کنی

شنبه 09 آبان 94 - 18:27  
 
8
 
0
image 14
image 14

می دانم همه چیز بهتر خواهد شد... می دانم

شنبه 09 آبان 94 - 18:26  
 
8
 
0
image 13
image 13

نوازش برف را روی صورتم و نشستن آن را روی موهایم احساس می کنم و آرامش می گیرم

شنبه 09 آبان 94 - 18:22  
 
6
 
0
image 12
image 12

خداوند همین جاست کنار من و تو

شنبه 09 آبان 94 - 18:20  
 
7
 
0
image 11
image 11

توکل

شنبه 09 آبان 94 - 18:18  
 
5
 
0
image 10
image 10

چترم کجاست؟
می خواهم بروم تا می بارد ... باران
غصه ها را بشویم

شنبه 09 آبان 94 - 18:16  
 
7
 
0
image 9
image 9

خدایا شکرت

پنج شنبه 07 آبان 94 - 22:01  
 
8
 
1
image 8
image 8

به طبیعت برو، در گلها بچرخ و از کوه ها بگذر..خداوند همه آنها را در زیر پاهای تو قرار داده .. آیا احساس غرور نمی کنی... جهان در دستان توست... ...

پنج شنبه 07 آبان 94 - 21:53  
 
7
 
0
image 7
image 7

گل ها را ببوی و چشمانت را ببند ..
زیباترین رنگ ها و شگفت انگیزترین نقش ها در خیالت نقش میبندند.....

پنج شنبه 07 آبان 94 - 21:41  
 
7
 
0
image 6
image 6

ببین و بیندیش !!!!!
به قدرت خداوند و به تولد حیوانات که هر کدام در تخم یا زاده میشوند.

پنج شنبه 07 آبان 94 - 21:37  
 
7
 
0
image 5
image 5

در رنگ ها و عطرها به خالق یکتا بیندیش

پنج شنبه 07 آبان 94 - 20:07  
 
7
 
0
image 4
image 4

آب جاری چشمه ها که منشا آن آسمان و باران است

پنج شنبه 07 آبان 94 - 20:03  
 
7
 
0
image 3
image 3

لبخند بزن با نسیم و موج

پنج شنبه 07 آبان 94 - 20:01  
 
8
 
0
image 2
image 2

عکس خود را در آب زلال ببین

پنج شنبه 07 آبان 94 - 19:59  
 
8
 
0
image 1
image 1

با دیدن مناظر زیبا روحت را به آرامش برسان