غم تنهای

پرشین فال

امروز قبل ازظهر روز چهار شنبه بیست و چهارم مهر 98 - ساعت :
فال تاروت رایگان
درباره صفحه :
 
15
| مدیر : ایشتار
غم تنهای میشه گفت دو رقیقن که هیچ موقع از هم جدا نمیشن مگه اینکه شما کاری کنیداز هم جدا شوند
شنبه 28 شهریور 94 - 15:30  
 
7
 
1

داداشی(غم انگیز)وقتي سركلاس درس نشسته بودم تمام حواسم متوجه دختري بود كه كنار دستم نشسته بود و اون منو "داداشي" صدا مي كرد.به موهاي مواج و زيباي اون خيره شده بودم و آرزو مي كردم كه عشقش متعلق به من باشه. اما اون توجهي به اين مساله نمی كرد.آخر كلاس پيش من اومد و جزوه جلسه پيش رو خواست. من جزومو بهش دادم.بهم گفت" :متشكرم" و گونه من رو بوسيد .می خوام بهش بگم، می خوام كه بدونه ، من نمي خوام فقط "داداشي" باشم. من عاشقشم. اما... من خيلي خجالتي هستم ..... علتش رو نمی دونم .تلفن زنگ زد. خودش بود. گريه مي كرد. دوست پسرش قلبش رو شكسته بود. از من خواست كه برم پيشش. نمی خواست تنها باشه. من هم اينكار رو كردم. وقتي كنارش رو كاناپه نشسته بودم. تمام فكرم متوجه اون چشمهاي معصومش بود. آرزو می كردم كه عشقش متعلق به من باشه. بعد از 2 ساعت ديدن فيلم و خوردن 3 بسته چيپس،خواست بره كه بخوابه، به من نگاه كرد و گفت : "متشكرم " و گونه من رو بوسيد.

شنبه 28 شهریور 94 - 15:24  
 
11
 
1
دوست دارم
دوست دارم

دوستم داری؟
دختر پسری با سرعت 120کیلومتر سواربر موتور سیکلت
دختر:آروم تر من می ترسم

پسر نه داره خوش میگذره

دختر:اصلا هم خوش نمی گذره تو رو خدا خواهشمیکنم خیلی وحشتناکه

پسر:پس بگو دوستم داری

دختر:باشه باشه دوست دارم حالا خواهش میکنم آروم تر

پسر:حالا بغلم کن(دختر بغلش کرد)

پسر می تونی کلاه ایمنی منو بذاری سرت؟داره اذیتم می کنه.

و....

روزنامه های روز بعد:موتور سیکلتی با سرعت 120کیلومتر بر ساعت به ساختمان اثابت کرد موتور سیکلت دو نفر
سر نشین داشت اما تنها یک نفر نجات یافت حقیقت این بود که اول سر پایینی پسر متوجه شد ترمز بریده اما نخواست
دختر بفهمه در عوض خواست یه بار دیگه از دختره بشنوه که دوستش داره(برای آخرین بار)

شنبه 28 شهریور 94 - 15:15  
 
8
 
1
فراموشی
فراموشی

درست این مطلب گذاشتم ولی نباید فراموش کنیم زنانم بی معرفتو نامرد تشریف دارن

شنبه 28 شهریور 94 - 14:55  
 
9
 
0
عشق روگاران قدیم عشق است
عشق روگاران قدیم عشق است

عشق ان نیست کنارت باشه عشق انست که در جستجویش سختی ها بکشی خون دل ها بخوری اشکا بریزی عشق ان نیست در بسترش بخوابی عشق انست که همیشه یه یادش چون باران از مرواریدای صورتت به خاطرش گریه کنی عشقی که براحتی بدست بیاری مطما باش همون حالت زه دست میدهی عشق این دنیا این جونای این زمونه عشق قلم داد نکن این عشق نیست هوسست

شنبه 28 شهریور 94 - 14:42  
 
9
 
0
پدر با ابوهت
پدر با ابوهت

پدر به نظر من بهش کم لطفی شده پدران موجوداتی هستن غیرتی با تعصب استوار محکم چون کوه دماوند تکیه گاهی برای همسر و بچه ها پدران نمیتونند چون مادر ابراز علاقه نمایند ولی به هر دری میزنند خانوادشونو خوشحال کنند پدرام شیر مردانی هستن که باعث افتخار هر خانوادست

شنبه 28 شهریور 94 - 14:38  
 
10
 
0
فرشته اسمونی مادر
فرشته اسمونی مادر

مادر موجودی مهربان با محبت از خود گذشته استوار دلسوز فرشته هدیه اسمونی همسری دل سوز برای شوهر مادری استسنای برای فرزندان در کا بهشت زیر پای مادرانست بدون شک

شنبه 28 شهریور 94 - 14:25  
 
8
 
0
وفا به عهد
وفا به عهد

وفا به این معنیست که انسان در زندگی روزمرش به خودش اجازه ندعه به عزیزش خیانت کنه به خاطر چیزای جزعی زود گذر از قبیل زنان هوس باز و مردان که از ادمیت مردانگی بوی نبردن