بخندیم

پرشین فال

امروز قبل ازظهر روز پنج شنبه یکم فروردین 98 - ساعت :
فال تاروت رایگان
درباره صفحه :
 
15
| مدیر : sheida
این ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍صفه صرفا جهت خنده میباشد لطفا بخندید
جمعه 29 آبان 94 - 19:51  
 
7
 
1
ههه
ههه

ﮦℓﮧﮩﮨℓﮦℓﮧﮨℓﮧﮨℓﮦﮧﮨℓﮦ
ﮧﮩﮨℓﮧﮩﮨℓﮦℓﮧﮨℓﮦ ﮧﮨℓ
ﮦℓﮧﮩﮨ ℓﮦℓﮧﮨℓﮧﮨℓﮦ
ﮧﮩﮨℓﮧﮩﮨℓﮦℓﮧﮨℓﮦ ﮧﮨℓ
ﮦℓﮧﮩﮨℓﮦℓﮧﮨℓﮧﮨℓﮦ
ﮧﮩﮨℓﮧﮩﮨℓﮦℓﮧﮨℓﮦ ﮧﮨℓ
ﮦℓﮧﮩﮨℓﮦℓﮧﮨℓﮧﮨℓﮦﮧﮨℓﮧﮩﮨℓﮦℓﮧﮨℓﮦ
این جوک رو تو صفحه دکترا دیدم
خودشون که خیلی میخندیدند !
بخند کلاس داره

جمعه 29 آبان 94 - 19:49  
 
6
 
1
........
........

واقعا درسته

جمعه 29 آبان 94 - 19:47  
 
6
 
0
دل زن
دل زن

مراقب دل خانوما باشین