دلنوشته وخاطرات

پرشین فال

امروز قبل ازظهر روز چهار شنبه بیست و چهارم مهر 98 - ساعت :
فال تاروت رایگان
درباره صفحه :
 
18
| مدیر : سیدعلی
با همه چیز درآمیز و با هیچ چیز آمیخته مشو !!! که در انزوا پاک ماندن نه سخت است و نه با ارزش !!!
سه شنبه 24 اسفند 95 - 16:02  
 
1
 
...
...

...

دو شنبه 16 اسفند 95 - 16:48  
 
1
 
...
...

...

دو شنبه 16 اسفند 95 - 16:46  
 
1
 
.....
.....

.......

دو شنبه 16 اسفند 95 - 16:44  
 
1
 
...
...

...

جمعه 13 اسفند 95 - 21:27  
 
1
 
...
...

...

جمعه 13 اسفند 95 - 21:26  
 
1
 
...
...

...

جمعه 13 اسفند 95 - 21:26  
 
1
 
...
...

...

شنبه 07 اسفند 95 - 19:09  
 
1
 
...
...

...

چهار شنبه 04 اسفند 95 - 23:00  
 
1
 
....
....

...

شنبه 30 بهمن 95 - 14:03  
 
1
 
...
...

...

شنبه 30 بهمن 95 - 13:32  
 
0
 
...
...

...

جمعه 29 بهمن 95 - 11:03  
 
0
 
...
...

...

جمعه 29 بهمن 95 - 11:02  
 
0
 
...
...

...

جمعه 29 بهمن 95 - 11:01  
 
0
 
...
...

...

جمعه 29 بهمن 95 - 11:00  
 
0
 
...
...

...

جمعه 08 بهمن 95 - 10:52  
 
2
 
...
...

منظورم آقاجون عزیزم هست تقدیم به آقا جونم...