^_^

پرشین فال

امروز بعدازظهر روز سه شنبه بیست و پنجم تیر 98 - ساعت :
فال تاروت رایگان
درباره صفحه :
 
16
| مدیر : sonya76
وَقتے⇜ ناراحَتَمــ ⇝
وَقتے⇜ دِلَم شِکَستہــ ⇝
وَقتے⇜ داغونَمــ ⇝
وَقتے⇜ این بُغضِ لَعنَتے ⇝
داره⇜ خَفَم میڪـُنہـــ ⇝
✘نِمیتونم اَز خونــــہ بِزَنَم بیرون چون
⇇دُختَرَم⇉
✘نِمیتونَم سیـــگار بِڪـِشَم چون
⇇دُختَرَم⇉
✘نمیتونَم با هَر ڪـَسے دردُ دِل ڪـُنَم چون
⇇دُختَرم⇉
✘بایَد غُرورمو حِفظ ڪُنَم چون
⇇دُختَرَم⇉
✘نمیتونَم شَـــب نَیام خونہ چون
⇇دُختَرَم⇉
فَقَط میتونم یَواشَڪـے
◣ تو اتاقَمــ ◥
◣ گریہ ڪـُنَمــ ◥
◣ بِشڪـََنمــ ◥
◣ بُغض ڪـُنَمــ ◥
◣ دَستَمو زَخمے ڪـُنمـــ ◥
◣ آخــــَرِش هَم یا اَز خَستِگے خوابم میبَره ◥
◣ یا با قُرصِ خواب آوَر و مُسڪـِن ◥
✧ڪـآآآآآآآش یِڪـے بُود که فََقط میتونست دَرڪـَم کُنہ..
سه شنبه 27 مرداد 94 - 14:24  
 
14
 
1

‏‏نیستی رفیق اززورتنهایی قاطی گرگها شده ام! دیگر وقتی دلم میگیرد گریه نمیکنم! برفرازبلندترین قله زوزه ی پردردمیکشم!شاید صدایش به گوش آنهایی برسد، که میگویند گرگها دل ندارند!!!!!!

سه شنبه 27 مرداد 94 - 14:06  
 
13
 
0

‏‏وجودتان را بر ماندگارترین ستون خوبیها مینگارم
تا بدانید یادتان برایم همیشه عزیز بوده و تا همیشه عزیز خواهد ماند