خاطرات تلخ

پرشین فال

امروز قبل ازظهر روز پنج شنبه یکم فروردین 98 - ساعت :
فال تاروت رایگان
درباره صفحه :
 
31
| مدیر : MohammadMokhte
خاطره
یک شنبه 12 مهر 94 - 12:31  
 
10
 
0
تنهايي
تنهايي

تلخ و تنها

پنج شنبه 05 شهریور 94 - 9:21  
 
18
 
5
تلخ و تنها
تلخ و تنها

بدتــــرین درد مــردن نیستدل بستــن به کسیستکــــه سهـــم تو نیــست

پنج شنبه 05 شهریور 94 - 9:19  
 
20
 
0
تلخ و تنها
تلخ و تنها

وقتی یه آدم میــــــــگه

هیچ کس منو دوســــــــت نداره

منظورش از هیچ کــــس

یک نفــــــــر بیشتر نیست…

همون یه نفری که برای اون همه کســــــــه!!!

پنج شنبه 05 شهریور 94 - 9:17  
 
19
 
0
تلخ و تنها
تلخ و تنها

میگویند شب سیاه است من دیدم سیاه تر از جدایی نیست...

میگویند مرگ سخت است اما سخت تر از بیوفایی نیست....

میگویند زهر تلخ است من چشیدم تلخ تر از تنهایی نیست

چهار شنبه 04 شهریور 94 - 8:53  
 
19
 
6
تنهايي
تنهايي

از خـــــــودم مــــتـــــنــــفــرم

چــــرا کـــــه

هـــــمــــیــــشــــــــه

نــگــــــــران کســـــانـــی مــیــشــــوم

کـــــــه اگــــر بــــــــمیرم هــــم

نـــــگرانــــم نمـیــــشـــنــــــــ!!!!!!!!

یک شنبه 25 مرداد 94 - 18:51  
 
14
 
12
تلخ و تنها
تلخ و تنها

تلخ و تنها

یک شنبه 25 مرداد 94 - 18:49  
 
19
 
1
تلخ و تنها
تلخ و تنها

تلخ و تنها

یک شنبه 25 مرداد 94 - 18:47  
 
16
 
0
تلخ و تنها
تلخ و تنها

تلخ و تنها

یک شنبه 25 مرداد 94 - 18:46  
 
17
 
0
تلخ و تنها
تلخ و تنها

تلخ و تنها

یک شنبه 25 مرداد 94 - 18:45  
 
18
 
1
تلخ و تنها
تلخ و تنها

تلخ و تنها

یک شنبه 25 مرداد 94 - 18:44  
 
13
 
1
تلخ و تنها
تلخ و تنها

تلخ و تنها

یک شنبه 25 مرداد 94 - 18:41  
 
11
 
0
تلخ و تنها
تلخ و تنها

تلخ و تنها

یک شنبه 25 مرداد 94 - 13:04  
 
9
 
0
تلخ و تنها
تلخ و تنها

تلخ و تنها

یک شنبه 25 مرداد 94 - 13:02  
 
12
 
1
تلخ و تنها
تلخ و تنها

تلخ و تنها

یک شنبه 25 مرداد 94 - 13:01  
 
11
 
1
تلخ و تنها
تلخ و تنها

تلخ و تنها

یک شنبه 25 مرداد 94 - 13:00  
 
12
 
2
تلخ و تنها
تلخ و تنها

تلخ و تنها

یک شنبه 25 مرداد 94 - 12:58  
 
9
 
0
تلخ و تنها
تلخ و تنها

تلخ و تنها

یک شنبه 25 مرداد 94 - 12:46  
 
12
 
2
تلخ و تنها
تلخ و تنها

تلخ و تنها

یک شنبه 25 مرداد 94 - 12:45  
 
8
 
0
تلخ و تنها
تلخ و تنها

تلخ و تنها

یک شنبه 25 مرداد 94 - 12:43  
 
14
 
1
تلخ و تنها
تلخ و تنها

تلخ و تنها

یک شنبه 25 مرداد 94 - 12:43  
 
12
 
2
تلخ و تنها
تلخ و تنها

تلخ و تنها

یک شنبه 25 مرداد 94 - 12:42  
 
13
 
1
تلخ و تنها
تلخ و تنها

تلخ و تنها

یک شنبه 25 مرداد 94 - 12:38  
 
12
 
2
تلخ و تنها
تلخ و تنها

تلخ و تنها

یک شنبه 25 مرداد 94 - 12:37  
 
11
 
2
تلخ و تنها
تلخ و تنها

تلخ و تنها

یک شنبه 25 مرداد 94 - 12:37  
 
11
 
0
تلخ و تنها
تلخ و تنها

تلخ و تنها

یک شنبه 25 مرداد 94 - 12:35  
 
11
 
0
تلخ . تنها
تلخ . تنها

تلخ