نقاشی های خودم و ......

پرشین فال

امروز قبل ازظهر روز دو شنبه سی و یکم تیر 98 - ساعت :
فال تاروت رایگان
درباره صفحه :
 
22
| مدیر : reyhaneh
هنگامیکه نقاش وارد دفتر مرکزی توزیع می شود کارمند از او می پرسد: "چه میل دارید؟" "من بوم نقاشی لازم دارم!" "به چه خاطر بوم نقاشی لازم دارید؟" "من می خواهم یک عکس بکشم.
دو شنبه 12 مرداد 94 - 12:26  
 
19
 
5
نقاشی روی دیوار
نقاشی روی دیوار

نقاشی روی دیوار کاخ شاه