جانپ

پرشین فال

امروز بعدازظهر روز سه شنبه بیست و پنجم تیر 98 - ساعت :
فال تاروت رایگان
درباره صفحه :
 
9
| مدیر : دیبا
جنگل کودکی من
جمعه 09 مرداد 94 - 21:53  
 
10
 
4
جنگل من
جنگل من
وقتی بچه بودم میرفتم روستامون ازتماشای درختان بلندقامتش لذت میبردم بعد چندسال امروز رفته بودم روستامون درختایی که توکودکی من هم بازی من بودن حالا نبودن بشدت اندوهگین ناراحت شدم به حدی که تمام طول روز گریه کردم چون عضوی از خانواده امو ازدست داده بودم لطفا درحفظ گرانبهاترین دارایمون تلاش کنیم درختها عضوی ازخانواده ی من بودن
شاید سال دیگه من نباشم ولی کاش درختها باشن چون قراربعد ازمن کسی ازتماشای درختها لذت ببره
قدر لذتهای زندگیمونو بدونیم