موفقیت همین نزدیکیست

پرشین فال

امروز قبل ازظهر روز چهار شنبه بیست و چهارم مهر 98 - ساعت :
فال تاروت رایگان
درباره صفحه :
 
25
| مدیر : ویکتور
سلام. محمد جواد هستم ، علاقه زیادی به مطالب درمورد موفقیت دارم ، دوست دارم شما دوستان خوبم هم از این مطالب سودمند استفاده کنید
شما هم دوست دارید تو این بحث شرکت کنید؟! :))
همین حالا ثبت نام کنید
دو شنبه 13 مهر 94 - 11:11  
 
8
 
1
پیشرفت وخدمت
پیشرفت وخدمت

پیش به سوی علاقه دوران کودکی

التماس دعای همگی

#28375 moon moon میگه :
چهار شنبه 04 شهریور 94 - 8:20  
 
9
 
2

خوشبختی یافتنی نیست ساختنی است.

از زندگی لذت ببرید حتی اگر چیز با ارزشی را از دست داده اید…

#28373 moon moon میگه :
چهار شنبه 04 شهریور 94 - 8:18  
 
10
 
0

سازنده ترین کلمه گذشت است

آن را تمرین کن

پرمعنی ترین کلمه ما است
آن را به کار بر

عمیق ترین کلمه عشق است

به آن ارج بده

بی رحم ترین کلمه تنفر است
با آن بازی نکن

خودخواهانه ترین کلمه من است

از آن حذر کن


ناپایدارترین کلمه خشم است
آن را فرو بر

بازدارنده ترین کلمه ترس است
با آن مقابله کن

با نشاط ترین کلمه کار است

به آن بپرداز

پوچ ترین کلمه طمع است
آن را بکش

سازنده ترین کلمه صبر است

برای داشتنش دعا کن

روشن ترین کلمه امید است
به آن امیدوار باش

ضعیف ترین کلمه حسرت است
حسرت کش نباش


تواناترین کلمه دانش است
آن را فرا گیر

محکم ترین کلمه پشتکار است
آن را داشته باش

سمی ترین کلمه شانس است
به امید آن نباش

لطیف ترین کلمه لبخند است
آن را حفظ کن


ضروری ترین کلمه تفاهم است
آن را ایجاد کن

سالم ترین کلمه سلامتی است
به آن اهمیت بده

اصلی ترین کلمه اعتماد است

به آن اعتماد کن

دوستانه ترین کلمه رفاقت است
از آن سو استفاده نکن


زیباترین کلمه راستی است
با آن روراست باش

زشت ترین کلمه تمسخر است
دوست داری با تو چنین شود؟!


موقر ترین کلمه احترام است
برایش ارزش قائل شو

آرامترین کلمه آرامش است
آرامش را دریاب

عاقلانه ترین کلمه احتیاط است
حواست را جمع کن

دست و پا گیر ترین کلمه محدودیت است
اجازه نده مانع پیشرفتت شود

سخت ترین کلمه غیر ممکن است
غیر ممکن وجود ندارد

مخرب ترین کلمه شتابزدگی است
مواظب پل های پشت سرت باش

تاریک ترین کلمه نادانی است
آن را با نور علم روشن کن


کشنده ترین کلمه اضطراب است
آن را نادیده بگیر

صبور ترین کلمه انتظار است
منتظرش بمان

با ارزش ترین کلمه بخشش است
برای بخشش هیچوقت دیر نیست


قشنگ ترین کلمه خوشرویی است

راز زیبایی در آن نهفته است

رسا ترین کلمه وفاداری است
بدان که جمع همیشه بهتر از یک فرد بودن است

محرک ترین کلمه هدفمندی است
زندگی بدون آن پوچ است

و

هدفمند ترین کلمه موفقیت است
پس پیش به سوی موفقیت ... موفقیت همین نزدیکی است...

سه شنبه 03 شهریور 94 - 7:36  
 
11
 
2
صبح دیگری درراه است
صبح دیگری درراه است

روز خوبی داشته باشید

یک شنبه 01 شهریور 94 - 10:58  
 
9
 
3

این مطلب از خانمی که از همسرش دلگیر بود کپی شده. ﭼﻘـــــــﺪﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ ...

ﻣﻦ ﻭ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﯾﻢ !
ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺣﺴﺎﺳﯽ ﺑﯿﻨﻤﺎﻥ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﯿﭻ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺯﻧﯿﻢ،
ﺳﺮﺩ ﻭ ﺑﯽ ﺭﻭﺡ ﻭ ﺷﺎﯾﺪ ﺟﺪﺍﯾﯽ ...
ﭼﻨﺪﯼ ﭘﯿﺶ ﯾﮏ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻧﺎﺷﻨﺎﺱ ﻭ ﭘﺮ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺩﺍﺩﻡ ...
ﯾﮏ ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻧﺎﺷﻨﺎﺱ ﺩﺍﺩ ..
ﮔﻔﺖ ﺗﻮ ﭼﻘﺪﺭ ﺯﯾﺒﺎ ﺣﺮﻑ ﻣﯽ ﺯﻧﯽ ....... ﻭ ﻣﻦ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮ ﭘﺎﺳﺨﺶ
ﺭﺍ ﺩﺍﺩﻡ ......
ﻭ ﺍﻭ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮ ﭘﺎﺳﺨﻢ ﺭﺍ ﺩﺍﺩ ....... ﻭ ﺑﺎﺯ ﻣﻦ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮ ....... ﻭ
ﺑﺎﺯ ﺍﻭ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮ ........
ﺍﺻﻼ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﺮﺩﻡ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺪ ﻣﺤﺒﺖ ﺍﻣﯿﺰ ﺑﻠﺪ ﺍﺳﺖ
ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﺪ ........
ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻧﻘﺪﺭ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺣﺮﻑ ﻣﯽ ﺯﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﺎﺩﻡ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ
ﺍﻧﺴﻮﯼ ﺧﻂ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﺍﺳﺖ ...
ﺣﺎﻻ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﻧﺎﺷﻨﺎﺱ ﻋﺎﺷﻖ ﻫﻢ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ...
ﺍﺭﺯﻭ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻣﺮﺍ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﻭ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ﺣﺘﯽ ﮔﻔﺖ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﺍﺯ
ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺟﺪﺍ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ
ﮐﺎﺵ ﻣﯿﺸﺪ ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﻧﺎﺷﻨﺎﺱ ﻭ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﯾﻢ ...
ﻣﺎ ﺍﺩﻣﻬﺎﯼ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ...
ﻧﺎﺷﻨﺎﺱ ﻋﺎﺷﻖ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ
ﻧﺎﺷﻨﺎﺱ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻢ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﯾﻢ
ﻧﺎﺷﻨﺎﺱ ﺍﺯ ﻫﻢ ﻟﺒﺮﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ...
ﻭﻟﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﺧﻮﺩﻣﺎﻧﯿﻢ
ﻫﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯽ !!!

#27720 moon moon میگه :
جمعه 30 مرداد 94 - 9:47  
 
14
 
0

سنگفرش هر خیابان از طلاست.
کافیست مانند کار آفرینان ،با دقت مشاهده کنید.
قطعا همه افراد داخل صف نانوایی میبینند که نانوا روی نان کنجد میریزد اما تنها یک نفر به آن دقت کرد و و از فروش آن، ثروتمند شد.
همه میدانند که زنان به رنگ قرمز علاقه دارند اما تنها یک نفر از آن در پرفروشترین مایع ظرفشویی استفاده کرد.
نگاه خود را تغییر دهید و با دقت بیشتری مشاهده کنید ،ثروت زیر پای شماست!!!

جمعه 30 مرداد 94 - 7:51  
 
13
 
5
کتاب دوست مهربان
کتاب دوست مهربان

...............

#27636 moon moon میگه :
پنج شنبه 29 مرداد 94 - 9:29  
 
13
 
2

آدم های موفق این گونه اند!
۱- فرصت‌هایی را می‌بینند و پیدا می‌کنند که دیگران آن‌ها را نمی‌بینند.
۲- از مشکلات درس می‌گیرند، در حالی که دیگران فقط مشکلات را می‌بینند.
۳- روی راه‌حل‌ها تمرکز می‌کنند.
۴- هوشیارانه و روشمندانه موفقیتشان را می‌سازند، در زمانی که دیگران آرزو می‌کنند موفقیت به سراغ‌شان‌ آید.
۵- مثل بقیه ترس‌هایی دارند ولی اجازه نمی‌دهند ترس آن‌ها را کنترل و محدود کند.
۶- سوالات درست را به شیوه صحیح از خود می‌پرسند. سوال‌هایی که آن‌ها را در مسیر مثبت ذهنی و روحی قرار می‌دهد.
۷- به ندرت از چیزی شکایت می‌کنند و انرژیشان را به خاطر آن از دست نمی‌دهند. همه چیزی که شکایت کردن باعث آن است فقط قرار دادن فرد در مسیر منفی‌بافی و بی‌ثمر بودن است.
۸- سرزنش نمی‌کنند (واقعا فایده‌اش چیست؟ - آن‌ها مسوولیت کار‌هایشان و نتایج کار‌هایشان را تماما به عهده می‌گیرند.
۹- وقتی ناچارند از ظرفیتی بیش از حد ظرفیتشان استفاده کنند همیشه راهی را برای بالا بردن ظرفیتشان پیدا می‌کنند و بیشتر از ظرفیتشان از خود توقع دارند. آن‌ها از آنچه دارند به نحو کارآمدتری استفاده می‌کنند.
۱۰- همیشه مشغول، فعال و سازنده هستند. هنگامی که اغلب افراد در حال استراحت هستند آن‌ها برنامه‌ریزی کرده و فکر می‌کنند تا وقتی که کارشان را انجام می‌دهند استرس کمتری داشته باشند.
۱۱- خودشان را با افرادی که با آن‌ها هم فکر هستند، متحد می‌کنند. آن‌ها اهمیت و ارزش قسمتی از یک گروه بودن را می‌دانند.
۱۲- بلندپرواز هستند و دوست دارند حیرت‌انگیز باشند. آن‌ها هوشیارانه انتخاب می‌کنند تا بهترین نوع زندگی را داشته باشند و نمی‌گذارند زندگیشان اتوماتیک‌وار سپری شود.
۱۳- به‌وضوح و دقیقا می‌دانند که چه چیزی در زندگی می‌خواهند و چه نمی‌خواهند. آن‌ها بهترین واقعیت را دقیقا برای خودشان مجسم و طراحی می‌کنند به جای اینکه صرفا تماشاگر زندگی باشند.
۱۴- بیشتر از آنکه تقلید کنند، نوآوری می‌کنند.
۱۵- در انجام کار‌هایشان امروز و فردا نمی‌کنند و زندگیشان را در انتظار رسیدن بهترین زمان برای انجام کاری از دست نمی‌دهند.
۱۶- آن‌ها دانش‌آموزان مدرسه زندگی هستند و همواره برای یادگیری روی خودشان کار می‌کنند. آن‌ها از راه‌های مختلفی مثل تحصیلات آموزشگاهی، دیدن و شنیدن، پرسیدن، خواندن و تجربه کردن یاد می‌گیرند.
۱۷- همیشه نیمه پر لیوان را می‌بینند و توانایی پیدا کردن راه درست را دارند.
۱۸- دقیقا می‌دانند که چه کاری باید انجام دهند و زندگیشان را با از شاخه‌ای به شاخه‌ای دیگر پریدن از دست نمی‌دهند.
۱۹- ریسک‌های حساب‌شده‌ای انجام می‌دهند؛ ریسک‌های مالی، احساسی و شغلی.
۲۰- با مشکلات و چالش‌هایی که برایشان پیش می‌آید سریع و تاثیرگذار روبه‌رو می‌شوند و هیچ وقت در مقابل مشکلات سرشان را زیر برف نمی‌کنند. با چالش‌ها روبه‌رو می‌شوند و از آن‌ها برای پیشرفت خودشان بهره می‌برند.
۲۱- منتظر قسمت و سرنوشت و شانس نمی‌مانند تا آینده‌شان را رقم بزند. آن‌ها بر این باورند که با تعهد و تلاش و فعالیت، بهترین زندگی را برای خودشان می‌سازند.
۲۲- وقتی بیشتر مردم کاری نمی‌کنند؛ آن‌ها مشغول فعالیت هستند. آن‌ها قبل از اینکه مجبور به کاری بشوند، عمل می‌کنند.
۲۳- در زمانی که بیشتر مردم به هر قیمتی می‌خواهند از رنج کشیدن و بودن در شرایط سخت اجتناب کنند، افراد موفق قدر و ارزش کار کردن و بودن در شرایط سخت را میفهمند.
۲۴- اهمیت کنترل داشتن روی خود را درک کرده‌اند. آن‌ها قوی هستند و از اینکه راهی را می‌روند که کمتر کسی می‌تواند برود، شاد می‌شوند.
۲۵-از خودشان مطمئن هستند.

#27634 moon moon میگه :
پنج شنبه 29 مرداد 94 - 9:01  
 
13
 
0

مثل تمبر به پاکت اهدافتان بچسبید...
اگر همه ما آرزوهای کودکانه خود را رها نمیکردیم تا الان همه انها را تحقق بخشیده بودیم.
بسیاری از ماآرزو داشتیم خلبان یا تاجر یا ... شویم اما تنها کسانی به هدفشان رسیدند که هیچگاه این آرزوها را رها نکرده و آنرا هدف قرار دادند.
یکی از متخصصین جراح مغز و اعصاب ایران میگوید :تا سال اخر دبیرستان در همه کتابهایم در کنار نامم مینوشتم جراح مغز و اعصاب و این باعث خنده همه میشد...

#27633 moon moon میگه :
پنج شنبه 29 مرداد 94 - 8:57  
 
11
 
0

آرزوی امروز همان هدفی هست که دیروز از رسیدن به ان ناامید شدید!!
وقتی برای هدف تلاش نکنیم و ناامیدانه از خواسته ها بگذریم با دست خود هدف را به ارزوی محال تبدیل کرده ایم!!
در واقع هدف را فراموش نمیکنیم بلکه انرا همیشه در لباس آرزو همراه داریم به این دلیل است که حتی با گذشت سالها میگوییم همیشه آرزو داشتم....
پس بجای اینکه با ذهنی انباشته از آرزو ها روزها را سپری کنید ، انها را بنویسید و فرصت تحقق انها را بسازید...

چهار شنبه 28 مرداد 94 - 13:38  
 
11
 
4

وقتی تخم مرغ به وسیله یک نیرو از خارج می شکند ، یک زندگی به پایان می رسد.

وقتی تخم مرغ به وسیله نیروئی از داخل می شکند ، یک زندگی آغاز می شود.

تغییرات بزرگ همیشه از داخل انسان آغاز می شود.

چهار شنبه 28 مرداد 94 - 13:37  
 
8
 
0

زندگی یك مسابقه و رقابت نیست پس دلیلی هم برای مقایسه خودت با دیگران وجود ندار

چهار شنبه 28 مرداد 94 - 13:36  
 
11
 
0

از مدیر موفقی پرسیدم: راز موفقیت شما چه بوده است؟

گفت؟ دو کلمه است.

گفتم: آن چیست؟

پاسخ داد: تصمیم های درست.

گفتم:شما چگونه تصمیم های درست گرفتید؟

گفت: پاسخ یک کلمه است!

گفتم: آن چیست؟

جواب داد: تجربه.

پرسیدم: و شما چگونه تجربه اندوزی کردید؟

گفت: پاسخ دو کلمه است!

گفتم: آن چیست؟

پاسخ داد: تصمیم های اشتباه !!!

چهار شنبه 28 مرداد 94 - 13:35  
 
9
 
0

هر ساختمان بزرگ ، زمانی فقط یک نقشه ساده بوده
مهم نیست که امروز در چه مرحله ای هستید
مهم آینده شماست و چیزی که به آن خواهید رسید . . .

#27501 moon moon میگه :
چهار شنبه 28 مرداد 94 - 8:54  
 
10
 
4

خدا همیشه یه پله از تو بالا تره نه برای این که خداست برای اینکه دستتو بگیره آرامش یعنی این که بدونی دستت همیشه در دست خداست...

#27500 moon moon میگه :
چهار شنبه 28 مرداد 94 - 8:53  
 
9
 
0

اگرمی خواهی مزرعه خوشبختی راتوسعه بدهی خاک قلبت راهموار کن.
همیشه وقتی امیدت راازدست میدهی و فکر میکنی که این دیگرآخر خط است
خداوندبه زیبایی لبخندی می زند ومی گوید:
آرام باش عزیزم
این فقط یک پیچ است نه پایان،توکل کن وادامه بده،موفقیت نزدیک است...

چهار شنبه 28 مرداد 94 - 5:34  
 
8
 
1

روزی مردی خواست عقربی را که در حال غرق شدن در درون اب بود , نجات دهد ,
اما عقرب انگشت منجی خویش را نیش زد .
مرد دوباره سعی بر ان داشت که عقرب بیچاره را نجات دهدولی باز هم عقرب انگشت وی را نیش زد.

مردی که از انجا میگذشت پرسید:
چرا عقربی که نیشت میزندرا نجات میدهی؟

مرد در پاسخ رهگذر گفت:
طبیعت عقرب نیش زدن است و طبیعت من اینست که عشق بورزم.

چهار شنبه 28 مرداد 94 - 5:32  
 
8
 
2

زندگی دفتری از خاطره هاست یک نفر دردل شب یک نفر دردل خاک


یک نفر همدم خوشبختی هاست یک نفر همسفر سختی هاست


چشم تا باز کنیم عمرمان می گذرد ما همه همسفر و رهگذریم


آنچه باقیست فقط خوبیهاست!!!

چهار شنبه 28 مرداد 94 - 5:30  
 
9
 
4
در حال زندگی کنیم
در حال زندگی کنیم

.............

سه شنبه 27 مرداد 94 - 12:31  
 
7
 
0

نوشته خودم :

فقط به چند کلمه کفایت میکنم : توزندگی یه فرد گاهی ادم هایی می آیند که فقط نشان دهند که چه نقص ها و کاستی هایی دارید و می روند !!! آن ها به شما تعلق ندارند هیچوقت اما دقیقا به شما نشان میدهند برای رسیدن به کمال چه باید بکنید ...

به پیرامون توجه بیشتری بکنید ......

پی نوشت : شکرت خدا ........

دو شنبه 26 مرداد 94 - 20:24  
 
8
 
0
افکار
افکار

یک وقت هایی باید

روی یک تکه کاغذ بنویسی

تـعطیــل است

و بچسبانی پشت شیشه ی افـکارت

باید به خودت استراحت بدهی

دراز بکشی

دست هایت را زیر سرت بگذاری

به آسمان خیره شوی

و بی خیال ســوت بزنی

در دلـت بخنــدی به تمام افـکاری که

پشت شیشه ی ذهنت صف کشیده اند

آن وقت با خودت بگویـی

بگذار منتـظـر بمانند !

دو شنبه 26 مرداد 94 - 20:23  
 
9
 
2

مواظب کلماتی که در صحبت استفاده میکنید باشید


آدمها شاید شما را ببخشند ، اما هرگز فراموش نمیکنند

دو شنبه 26 مرداد 94 - 20:22  
 
8
 
0

به‌ خود قول‌ بدهيد كه‌:
آن‌ قدر قوي‌ باشيد كه‌ هيچ‌ چيز نتواند آرامش‌ فكري‌تان‌ را بهم‌ بزند.
با هر فردي‌ كه‌ مواجه‌ مي‌شويد، درباره‌ سلامتي‌، خوشبختي‌ و سعادت‌ حرف‌ بزنيد.
كاري‌ كنيد كه‌ همه‌ دوستانتان‌ احساس‌ كنند كه‌ نقطه‌ قوتي‌ منحصر به‌ فرد در آنان‌ وجود دارد.
به‌ جنبه‌ مثبت‌ قضايا بنگريد و خوشبين‌ باشيد.
فقط به‌ چيزهاي‌ خوب‌ بينديشيد، فقط براي‌ رسيدن‌ به‌ بهترين‌ها تلاش‌ كنيد و فقط در انتظار بهترين‌هاباشيد.
نسبت‌ به‌ موفقيت‌ و پيشرفت‌ ديگران‌ همان‌ اندازه‌ از خود شور و شوق‌ نشان‌ دهيد كه‌ در موردموفقيت‌ها و پيشرفت‌هاي‌ فردي‌تان‌ خوشحال‌ مي‌شويد.
اشتباهات‌ گذشته‌ را فراموش‌ كنيد و به‌ سوي‌ موفقيت‌هاي‌ بيشتر در آينده‌ گام‌ برداريد.
ظاهري‌ بشاش‌ و متبسم‌ داشته‌ باشيد و با هر موجود زنده‌اي‌ با لبخند مواجه‌ شويد.
براي‌ بهتر شدن‌ خود آن‌ قدر وقت‌ اختصاص‌ دهيد كه‌ وقتي‌ براي‌ انتقاد كردن‌ از ديگران‌ نداشته‌ باشيد،
در دل‌ آن‌ قدر شاد باشيد كه‌ جايي‌ براي‌ نگراني‌، خشم‌ و وحشت‌ وجود نداشته‌ باشد.
طرز تلقي‌ مثبتي‌ نسبت‌ به‌ خود داشته‌ باشيد و اين‌ حقيقت‌ را نه‌ با صداي‌ بلند، بلكه‌ با اعمال‌ ورفتارتان‌ به‌ دنيا نشان‌ دهيد.
با اين‌ باور زندگي‌ كنيد كه‌ تا زماني‌ كه‌ تمام‌ ويژگي‌هاي‌ نيك‌تان‌ را به‌ دنيا اختصاص‌ مي‌دهيد، همه‌ دنيادوستدار شما هستند

دو شنبه 26 مرداد 94 - 20:21  
 
7
 
0

گاهی گردش پرگار تقدیر در دست تو نیست باید بنیشینی و نظاره کنی

اما "مرکــــــــــــــــز" را که درست انتخاب کرده باشی "دلت قرص باشد" دیگر هر چه می خواهد بچرخد!!!

دو شنبه 26 مرداد 94 - 20:21  
 
7
 
0

توی مار پله زندگی مهره نباش که هر چی گفتن بگی باشه،

تاس باش که هر چی گفتی بگن باشه ...

دو شنبه 26 مرداد 94 - 20:19  
 
8
 
0

" تو زندگی اگه رسیدی به یک در بزرگ که یه قفل بزرگتر هم بهش بود نترس و ناامید نشو چون اگه قرار بود اون در هیچ وقت باز نشه حتماً به جاش یک دیوار می ساختند. "

شنبه 24 مرداد 94 - 14:42  
 
16
 
0
موفقیت
موفقیت

بزرگ ترین موفقیت عبارت است از اعتماد یا سازش کامل بین اشخاص صمیمی. رالف والدو امرسون

دو شنبه 19 مرداد 94 - 9:41  
 
18
 
0
زندگی
زندگی

دو شنبه 05 مرداد 94 - 1:27  
 
26
 
3
7 اصل
7 اصل
هفت اصل یک زندگی
پنج شنبه 01 مرداد 94 - 12:39  
 
23
 
0
وقتی صحبت از رسیدن به موفقیت است و انسانی از انسان دیگری دعوت می کند

تا برای رسیدن به هدفی تلاش کند،معمولاً این گونه پاسخ می شنود که دیگر دیر شده

است.عبارت"دیگر دیر شده" جواب انسانهایی است که ارباب ذهن خود نیستند.

کسی که ارباب ذهن خود باشد هیچ وقت به کمبود منابع،پیری یا غیره فکر نمی کند،

بلکه به این فکر می کند که از کدام راه باید برای رسیدن به موفقیت استفاده کند.

کسی که ارباب ذهن خود نباشد حتی اگر تلاش شبانه روزی برای رسیدن

به موفقیت داشته باشد هیچ وقت به خواسته خود نمی رسد.اگر کسی می خواهد به

موفقیت برسد باید تلاشی توأم با ایمان به موفقیت داشته باش
12