بودنى در خلوت من

پرشین فال

امروز قبل ازظهر روز دو شنبه سی و یکم تیر 98 - ساعت :
فال تاروت رایگان
درباره صفحه :
 
5
| مدیر : Lalehvash
ازخدابرگشتگان راکارچندان سخت نیست
سخت کارمابود،کزماخدابرگشته است...
پنج شنبه 11 تیر 94 - 13:38  
 
5
 
0
در رسیدن به آنچه که امید نداری ، امیدوارتر باش تا به آنچه که امید داری !

زیرا موسی (ع) رفت که مقداری آتش بیاورد ؛

.............. اما وقتی که برگشت ،

پیامبری مُرسل بود .
پنج شنبه 11 تیر 94 - 13:37  
 
5
 
0
من برنده خواهم شد . نه فوراً ؛ ولی حتما....
پنج شنبه 04 تیر 94 - 13:34  
 
6
 
0
غفلت ازیارگرفتارشدن هم دارد
ازشمادورشدن زارشدن هم دارد
عیب ازماست که هرصبح نمی بینمت
چشم بیمارشده تارشدن هم دارد
پنج شنبه 04 تیر 94 - 13:31  
 
5
 
0
افسوس....
حسین(ع)
همچون خورشیدی،قرن هاست که هرروز می درخشدوتازگی دارد...
وافسوس ازچشم هایی که تنها10روزازسال،
ازنورش بهره می برند!
پنج شنبه 04 تیر 94 - 13:28  
 
6
 
1
ارامش
سکوت
خوردن پفک نمکی وقتی خیلی هوس کرده باشی
قدم زدن تویه خیابون خلوت به همراه سمفونی خش خش برگا
لغوامتحانی که درسشونخوندی
دیدن کسی که خیلی دوسش داری به اندازه5دقیقه
شنیدن روضه کربلا ومث ابربهارگریه کردن

تمام این اتفاقاتویه روزخیلی قشنگه
پنج شنبه 04 تیر 94 - 13:24  
 
6
 
0
گرفتاراین افکارنشویدکه امروزنشد،فردا!
حالانمازخواندنم یک دقیقه دیربشودیازود،
چه فرقی می کند!


ز ناشایستگی مادورهستیم
وگرنه یارپیداترزپیداست
پنج شنبه 04 تیر 94 - 13:17  
 
5
 
0
عارف عاشق.....
خدا
عارف
عاشق
می خواهد
نه مشتری
بهشت
....
چهار شنبه 03 تیر 94 - 10:05  
 
7
 
0
سوال اصلی که خداازماداره ببین چقدشیرین وقشنگه:
کجای بهشت می خوای بری عزیزدلم؟!
2000متری داریم!
2میلیون هکتاری داریم!
خونه نزدیک حسین(ع)داریم!
10تاکوچه اونورترداریم!
سوال اصلی این نیست که می خوای بری جهنم یابهشت.
مامیگیم فقط جهنم نریم ،هرکجای بهشت شد میریم!!
اینجوری نگیم خدابه غیرتش برمی خوره!
امتحان سراینه که کی بلندهمت تره نه کی بره جهنم،کی بهشت!
قسمتی ازسخنرانی استادپناهیان
چهار شنبه 03 تیر 94 - 10:04  
 
6
 
0
میزبان حساب همه چیزرا کرده است.
آن قدرهست که بی نصیب نمانی؛
توآنقدرکه قدرش رامی دانی بردار...

علی اکبربقایی
چهار شنبه 03 تیر 94 - 10:02  
 
7
 
0
رسول خداصلی الله علیه واله وسلم:
چهارچیزدل رامی میراند:
گناه روی گناه وزیادی گفت وگوبازنان ودرافتادن بااحمقان،
بدین گونه که تو بگویی واوبگوید،
درحالی که به خیرتن ندهد
وهمنشینی بامردگان.
پرسیدند:ای رسول خدا!
مردگان کیانند؟
فرمود:هرتوانگرخوش گذران...
چهار شنبه 03 تیر 94 - 10:00  
 
6
 
0
وقتی به اطرافم نگاه می کنم،انبوه آدمهایی رامی بینم
که دِین شان برگردن من است.
یاری ام کرده اندوآفتاب حضورشان،سایه ی تنهایی ام بوده است.
من هم بادیگرانی که شناخته یانشناخته ام،مهربان بوده ام.
مهربان بوده ام تاشاید"تو"،که مهربانترین همراز منی،
به حرمت مهربانی باآدمها-که بندگان تواند-مرامهمان حصارمهربانی ات کنی.
...امامن،هرگزنتوانسته ام باکسی که مهرش راازمن دریغ می کند، مهربان باشم.
یاری ام کن،تاچنان که توتلخ وشیرین آدمها،شیرینی،من نیز باشم.

ازمفهوم سوره بقره آیه های278تا281