حرف دلم

پرشین فال

امروز بعدازظهر روز پنج شنبه یکم تیر 96 - ساعت :
کانال تلگرام پرشین فال
بدون شرح
بدون شرح
دم رفقام گرمم
دم رفقام گرمم
بدون شرح
بدون شرح
بدون شرح
بدون شرح
جهانم یا جهنم
جهانم یا جهنم
بدون شرح
بدون شرح
کفش های کودکی
کفش های کودکی
یه ترانه
یه ترانه
بدون شرح
بدون شرح
بدون شرح
بدون شرح
دمپایی خخخ
دمپایی خخخ
دخدر خوب
دخدر خوب
مرد است دیگر
مرد است دیگر
والا...
والا...
امون از دست دخدرا
امون از دست دخدرا
نظراتونو بگید لدفن
نظراتونو بگید لدفن
خوشحال میشم نظرتونو بدونم
خوشحال میشم نظرتونو بدونم
مرد باس
مرد باس
کدوم گوری هستید؟
کدوم گوری هستید؟
>_
کسی واس ماس .....
کسی واس ماس .....
بدخط یا هف خط؟؟
بدخط یا هف خط؟؟
چ
جای خالیت
جای خالیت
خخخخخخخ
مرد بودن یا نر بودن
مرد بودن یا نر بودن
مرد باش آقا پسر خوب
خجالت بکش
خجالت بکش
به بعضیا ....
به بعضیا ....
خخخخخ بعضیان دیگه کاریش نمیشه مرد
حرمت زن
حرمت زن
خدا
خدا
>_
دردناکه
دردناکه
خیلی حرف است ........
که تو هر روز در گلویت.........
خاری کشنده احساس کنی
برای کسی که
«بدانی»
حتی یک بار در عمرش
به خاطر تو «بغض» نکرده است ........
چارلی چاپلین
چارلی چاپلین
ررررر
شباهت های متفاوت
شباهت های متفاوت
من و تو شباهت های متفاوتی با هم داریم :
هردو شکستیم ؛ تو قلب مرا ، من غرورم را
هردو رقصیدیم ؛ تو با دیگری، من با ساز های تو
هر دو بازی کردیم؛ تو با من، من با سرنوشت
و در آخر هر دو پی بردیم
تو به « حماقت» من ، من به « پست» بودن تو
آری این شباهت های متفاوت هر روز آشکار تر میشود.
123