عکس نوشته

پرشین فال

امروز بعدازظهر روز سه شنبه بیست و پنجم تیر 98 - ساعت :
فال تاروت رایگان
درباره صفحه :
 
8
| مدیر : مرلین
روزهای بی تو کابووسی است که بیداری ندارد
دو شنبه 02 شهریور 94 - 11:51  
 
3
 
0

در زندگی زخمهایی هست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا میخورد و میتراشد

دلتنگم از این گرگهای انسان نما که در زیرنقاب آدمیت چهره پليدشان همانند مرغی که در قفس گیر کرده باشد از زیر نقاب زیبا اندک اندک تراووش میکند و بوی تعفن ذات کثیفشان دنیا را برای نفس کشیدن به زباله دانی تبدیل میکند که لحظه اندیشه فرار از آن دل را بیتاب رفتن میکند
بیچاره دنیا...
دلم برای دنیا میسوزد