.............

پرشین فال

امروز قبل ازظهر روز شنبه پنجم خرداد 97 - ساعت :
فال تاروت رایگان
درباره صفحه :
 
17
| مدیر : H*A*S*T*Y
روزهــــای خـوبـی کـه در راه بـودنــــــــدیــا سقــط شدنــد یــا مرده بــه دنیــا آمدنــــــد …
پنج شنبه 07 آبان 94 - 12:12  
 
6
 
1

از تـو بـرایـم چه مانـده است ؟!

صندوقی پـُراز گلایه ... قـاب عکسی خالی ...

دقایقی که می خواهمت و نیستی ...

حرفـهایی که می خواهـم و نمی زنی ...

شنیدنی هایی که می خواهـم و نمی گویی ...

سـردی آمـدن هـا و گرمی اشـک و تعلیـق و انتـظار ...

و بی خبـری هـای پی در پی !

مـِهری که دارم می خـری وَ بی مِهـر دور می اندازی ...

کـلامی که نیـاز دارم و مجـالی نـداری بـرای بیـانش !

و خـاطرات ...

جمعه 28 فروردین 94 - 18:15  
 
13
 
0
.........
.........
. . . روزی مــیـاد کـه مــن بـه اجـبـار ازدواج کــنـم . . .. . . بـا کـسـی کــه تـــو نـیـستـی . . . !. . . بـا کـسی کــه دیـگـه نـگــران ســرمــا خــوردنـاش نـیـســم . . .. . . بـا کـسی کــه هــیـچ سـهـمـی از قـلبــم نــداره . . .. . . بـا کـسی کــه وقـتـی صــداش مـیـزنـم فـرقـی نـداره چـی جـواب بـده . . .. . . بـا کـسی کـه عــاشـق چـشـمـاش نـیـسـم . . .. . . بـا کـسی کــه بـغــل کــردنـش آرزوم نـیـس . . .بـا کـسی کـه . . .یـکــ کــلام : دوســش نــدارم !. . . یـه روز هــم تــو بـا دخــتـره آرزوهــات ازدواج میـکـنی . . .. . . ولــی اون مـثل مــن نـمـیـشــه . . .. . . مــثل مــن بـا دیــدنــت دلــش نـمـیــریــزه . . .. . . واســه ی لــبـخـنــدت جـــــــون نـمـیـده . . .. . . تــمـوم رویــا و زنــدگـیـش نـیـسـی . . .. . . فـقــط بـا کـنـار تــو بــودن خــوشـبـخـت نـمـیـشـه . . .. . . دلــش واســه آغــوش گـرمــت پــر نـمـیــزنــه . . .. . . وقـتـی قــهــر کـنی دق نـمـیـکـنـه . . .. . . نـازتــو نـمـیـکـشـه . . .یـکـ کــلام : مـثل مــن دوســـت نـــداره . . . !
جمعه 28 فروردین 94 - 18:03  
 
8
 
0
......
......
گــــاهــی فقـــط از کـــل دنیــــــا

دلتـــــــ یکـــی را مـی خــــواهــد

و مـی دانـــی تـا ابــد هـم کــه خــدا خــدا کنــی

بــــه دستـــش نمــی آوری...

مـی دانــی کــه بـــایـــد بگــذاری و بگــذری...!
چهار شنبه 12 فروردین 94 - 19:53  
 
16
 
0
دریا
دریا
دریا هر روز چندین باربه آغوش ساحل سر میزند

مهم رد کردن ونپذیرفتن ساحل نیست

مهم وفا دار بودن دریاست

ساحل مقصدنیست...

ساحل طبیعتش این است که در آغوشش جایی به وسعت دریا ندارد .

اما...

اگر دریا می دانست که ساحل آغوشش را نمی پذیرد

هیچگاه برای رسیدن به آن نفس نفس نمی زند .
چهار شنبه 12 فروردین 94 - 19:40  
 
16
 
0
بچگی
بچگی
به دوران کودکیت برگرد
کودک که بودی از زندگی چه میدانستی؟
نگاهت معصوم و خندهای کودکانه ات از ته دل
بزرگترین دلخوشیهایت داشتن اسباب بازی دوستت،پوشیدن گفش بزرگترها
و حتی خوردن یک تکه کوچک شکلات
بچه که بودی حسادت،کینه و نفرت در قلب کوچکت جایی نداشت
دوست داشتنت پاک و بی ریا
بخشیدنت با رضایت
چاره ی ناراحتی ات یک لحظه گریستن
و این پایان تمام کدورتها بود
می خندیدی و در دنیای خودت غرق می شدی!
چه شد؟ بزرگ شدی...؟!!!
چهار شنبه 12 فروردین 94 - 19:31  
 
16
 
0
من دختر روزای تنهایی
من دختر روزای تنهایی
من دختر روزای تنهایی

با هر عذاب تازه جنگیدم

از غصه ی فردا نگو با من

روزای از این بدترم دیدم

تا مرز وحشت ، تا جنون رفتم

از ترس دیوونه شدن کم نیست

تو اومدی و من به غیر از تو

چیزی به جز تصویر یادم نیست

تو اومدی تا فکر روزای

تلخ گذشته از سرم وا شه

من ضربه خوردم تا قوی تر شم

فردای من میتونه زیباشه

♫♫♫

هر اتفاقی که برام افتاد

شاید دلیل محکمی داره

وقتی ورق برگرده میبینی

این زندگی به من بدهکاره

این زندگی به من بدهکاره..

باید منو باور کنی تا عشق

سقف امید و آرزو باشه

با مرحم دست تو میتونه

زخم عمیق من مداوا شه