هر چه می خواهد دل تنگت بگو

پرشین فال

امروز قبل ازظهر روز شنبه بیست و هفتم بهمن 97 - ساعت :
فال تاروت رایگان
درباره صفحه :
 
33
| مدیر : mahsah
«هیچ آدابی و ترتیبی مجو / هر چه می خواهد دل تنگت بگو»
شما هم دوست دارید تو این بحث شرکت کنید؟! :))
همین حالا ثبت نام کنید
#37832 mahsah mahsah میگه :
یک شنبه 07 شهریور 95 - 1:03  
 
1
 
0

کانال تلگرام
عکس نوشته های زیبا

https://telegram.me/a_n_ziba
@a_n_zibaگلچین ابیات عکس نوشته کانالهای فرهنگی ادبی تلگرام

#31970 mahsah mahsah میگه :
یک شنبه 17 آبان 94 - 22:52  
 
8
 
0
الا تهرانیا …
الا تهرانیا …

الا تهرانیا …

 

الا اي داور دانا تو ميداني که ايراني

چه محنتها کشيد از دست اين تهران و تهراني

 

چه طرفي بست ازين جمعيت ايران جز پريشاني

چه داند رهبري سرگشته اي صحراي ناداني

 

تو اي بيمار ناداني چه هذيان و هدر گفتي

به رشتي کله ماهي خور، به طوسي کله خر گفتي

 

قمي را بد شمردي، اصفهاني را بتر گفتي

جوانمردان آذربايجان را ترک خر گفتي

 

ترا آتش زدند و خود بر آن آتش زدي دامن

الا تهرانيا انصاف ميکن خر توئي يا من

 

تو اهل پايتختي بايد اهل معرفت باشي

بفکر آبرو و افتخار مملکت باشي

 

چرا بيچاره مشدي، وحشي و بي تربيت باشي

به نقص من چه خندي خود سراپا منقصت باشي

 

مرا اين بس که ميدانم تميز دوست از دشمن

الا تهرانيا انصاف مي کن خر تويي يا من

 

تو از اين کنج شيرکشخانه و دکان سيرابي

بجز بدمستي و لاتي و الواطي چه دريابي

 

بگاه ادعا گوئي که ديپلم داري از لندن

الا تهرانيا انصاف مي کن خر توئي يا من

 

تو عقل و هوش خود ديدي که در غوغاي شهريور

کشيدند از دو سو همسايگان در خاک ما لشگربه نِقّ و نال هم هر روز حال بدکني بدتر

کنون ترکيه بين و ناز شست ترکها بنگر

 

که چون ماندند با آن موقعيت از بلا ايمن

الا تهرانيا انصاف مي کن خر توئي يا من

 

گمان کردم که با من همدل و همدين و همدردي

بمردي با تو پيوستم ندانستم که نامردي

 

چه گويم بر سرم با ناجوانمردي چه آوردي

اگر ميخواستي عيب زبان هم رفع مي کردي

 

ولي ما را ندانستي بخود هم کيش و هم ميهن

الا تهرانيا انصاف ميکن خر توئي يا من

 

به شهريور مه پارين که طيّارات با تعجيل

فرو ميريخت چون طير ابابيلم بسر سجّيل

 

چه گويم اي همه ساز تو بيقانون و هر دمبيل

تو را يکشب نشد ساز و نوا در راديو تعطيل

 

ترا تنبور و تنبک بر فلک ميشد مرا شيون

الا تهرانيا انصاف مي کن خر توئي يا من

 

بقفقازم برادر خواند با خود، مردم قفقاز

چو در ترکيه رفتم، وه چه حرمت ديدم و اعزاز

 

به تهران آمدم نشناختي از دشمنانم باز

من آخر سالها سرباز ايران بودم و جانباز

 

چرا پس روز و شب خواني و افرشته اهريمن

الا تهرانيا انصاف ميکن خر توئي يا من

 

به دستم تا سلاحي بود راه دشمنان بستم

عدو را تا که ننشاندم بجاي از پاي ننشستم

 

به کام دشمنان آخر گرفتي تيغ از دستم

چنان پيوند بگسستي که پيوستن نيارستم

 

کنون تنها علي مانده است و حوضش چشم ما روشن!

الا تهرانيا انصاف ميکن خر توئي يا من

 

چو استاد دغل سنگ محک بر سکه ي ما زد

ترا تنها پذيرفت و مرا از امتحان وا زد

 

سپس در چشم تو تهران بجاي مملکت جا زد

چو تهران نيز تنها ديد با جمعي به تنها زد

 

تو اين درس خيانت را روان بودي و من کودن

الا تهرانيا انصاف ميکن خر توئي يا من

 

چه خواهد دشمني بنياد قومي را بر اندازد

نخست آن جمع را از هم پريشان و جدا سازد

 

چو تنها کرد هر يک را به تنهائي بدو تازد

چنان اندازدش از پا که ديگر سر نيفرازد

 

تو بودي آنکه دشمن را ندانستي فريب و فن

الا تهرانيا انصاف ميکن خر توئي يا من

 

چرا با دوستدارانت عناد و کين و لج باشد

چرا بيچاره آذربايجان عضو فلج باشد

 

مگر پنداشتي ايران ز تهران تا کرج باشد

هنوز از ماست ایران را اگر روزي فرج باشد

 

تو گل را خار ميبيني و گلشن را همه گلخن

الا تهرانيا انصاف ميکن خر توئي يا من

 

ترا تا ترک آذربايجان بود و خراسان بود

کجا بارت بدين سنگيني و کارت بدينسان بود

 

چه شد کرد و لر ياغي، کزو هر مشکل آسان بود

کجا شد ايل قشقائي کزو دشمن هراسان بود

 

کنون اي پهلوان چوني نه تيري ماند و ني جوشن

الا تهرانيا انصاف ميکن خر توئي يا من

 

کنون گندم نه از سمنان فراز آن نه از زنجان

نه ماهي و برنج از رشت و ني چائي از لاهيجان

 

از اين قحط و غلامشکل تواني وارهاندن جان

مگر در قصه ها خواني حديث زيره و کرمان

 

دگر انبانه از گندم تهي شد ديزي از بنشن

الا تهرانيا انصاف مي کن خر توئي يا من

  

#29619 mahsah mahsah میگه :
سه شنبه 17 شهریور 94 - 22:20  
 
9
 
0

شعر طنز

نیمه شــب آمـد اتـاقـــم یـک پری

البتــه بـا مــانتــــو و بـا روســری !

گفـتم: ایــن جا آمدی حــوری چرا؟

راه را گـم کــرده ای کـاکـــل زری؟

من نـدیـدم مثـل تـــو روی زمــین

از اورانـــوس آمــــدی یـا مشتـری؟

مرگ تــو دخـتـر فــراوان دیــده ام

ناقـلا امّـا تــــو چــیـز دیـگــــری !

قد بـلندی، خـوش تراشی، دلـکـشی

واقــعاً نـــازی بــه چـشم خـواهری !

صـبر کـن تـا من در آغــوشت کِشم

چــون که می تـرسم ز پـیشم بپـَّری !

راستـی دانــی کــه بـنــده شاعـرم؟

مـی سـرایــم روی دسـت « انـوری »

غــیر از ایــن ها از بــرم شعــر زیاد

فی المثل حفـظم « عقابِ خانلری »

یا جـز ایـــن کلـّی تــرانـه از بــرم

از « شماعی زاده » و از « قـنبـری » !

یک دهن جانم « لب کارون » بخـوان

تا بــرقصم مــــن برایـــت بندری !

ناگهان بر حــرف من خندید و گفت :

ای بــرادر واقــعاً خـــیلـی خـــری !

تـو نفــهمیــدی که مـن داداشـتم ؟

رفــته ام در عــــالـم بــازیــگــری

هــفته ی آیــنده بــازی می کــنـم

در فــلان سـریـال در نــقــش پری

گفتمش این هم ز شانسِ گندِ ما ست


حـور در چـنگـم شود خـرسِ نــری !.....

#28704 mahsah mahsah میگه :
شنبه 07 شهریور 94 - 22:31  
 
11
 
4

________█_______▓
_______██______▓▓
█_____███_____▓▓▓
██__█████___▓▓▓▓▓▓ __▓
█████(●)██__▓▓▓(●)▓▓▓▓
(●████████_▓▓▓▓▓▓▓▓●)
_█=▼=████_▓▓▓▓▓=▼=▓
__████████_▓▓▓▓▓▓▓▓
____██████_▓▓▓▓▓▓▓
____██████▓▓▓▓▓▓▓
____███████▓▓▓▓▓▓
___████████▓▓▓▓▓▓▓
__█████████▓▓▓▓▓▓▓▓
_██████████▓▓▓▓▓▓▓▓
███████████▓▓▓▓▓▓▓▓
███████████▓▓▓▓▓▓▓▓
███__██████▓▓▓▓▓_▓▓▓
█████__████▓▓▓▓...▓▓▓
_████...████▓▓▓▓__▓▓▓
__███_████_▓▓▓▓__▓▓▓
______████_▓▓▓▓_▓▓▓▓
_____████__▓▓▓
_____███_

#28678 mahsah mahsah میگه :
شنبه 07 شهریور 94 - 12:47  
 
14
 
0
.........
.........

........

#28407 mahsah mahsah میگه :
چهار شنبه 04 شهریور 94 - 11:55  
 
10
 
0
..........
..........

❤السلام عليك يا ﻋَﻠﻲ ﺑﻦْﻣﻮﺳَﻲ ﺍﻟﺮّﺿﺎ ❤

سجده در گوشۀ ایوان طلایی عشق است
نوکری بر سر کوی تو- خدایی- عشق است
هر کسی عاشق پابوسی لیلای خود است
در دم مرگ کنارم تو بیایی عشق است
ضامن آهوی صحرا شدنت جای خودش
اینکه در روز جزا ضامن مایی عشق است
تا ابد قبله نمای دل من سمت شماست
اینکه در کشور ما قبله نمایی عشق است
همۀ عرش و زمین را به گدایی بدهند!
باز میگوید از این خانه گدایی عشق است
کعبه وکرببلا هر یکشان عرش خداست
اینکه هم کعبه وهم کرببلایی عشق است
ای که در کشور ما عرش معلا داری
آنچه خوبان همه دارند تو یک جا داری

#28351 mahsah mahsah میگه :
سه شنبه 03 شهریور 94 - 22:02  
 
12
 
0
.........
.........

..........

#28309 mahsah mahsah میگه :
سه شنبه 03 شهریور 94 - 18:02  
 
17
 
0
.............
.............

..........

#27980 mahsah mahsah میگه :
یک شنبه 01 شهریور 94 - 14:13  
 
8
 
0
..........
..........

این گربه تو یه مسجد تو مصر هر روز سر نماز جماعت صبح میره با نماز گذارها میشینه
چندین بار خادم مسجد از اونجا بیرونش کرد ولی بازم میاد تا اینکه دیگه هیچ کس کاریش نداره و برا نماز صبح میاد و کسی بیرونش نمی کنه.خبر این گربه در اخبار مصر هم پخش شد و همه مسجد باهاش خوبن

#27940 mahsah mahsah میگه :
یک شنبه 01 شهریور 94 - 10:01  
 
10
 
0
...........
...........

علت اینکه حافظ به جای مسجد به مِی خانه می رفت٬کشف شد!!!!

#27901 mahsah mahsah میگه :
یک شنبه 01 شهریور 94 - 1:02  
 
4
 
0
........
........

..........

#27567 mahsah mahsah میگه :
چهار شنبه 28 مرداد 94 - 15:43  
 
9
 
0
......
......

.......

#27566 mahsah mahsah میگه :
چهار شنبه 28 مرداد 94 - 15:42  
 
11
 
0
.......
.......

........

#27420 mahsah mahsah میگه :
سه شنبه 27 مرداد 94 - 19:37  
 
9
 
1

ﻧﺬﺭ ﻛﺮﺩﻡ

ﺍﮔﻪ ﺗﺎ ﺍﺧﺮ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺑﺮﻡ ﺧﻮﻧﻪ ﺑﺨﺖ !!!!!!!!!!!!

ﭘﺪﺭ ﺷﻮﻫﺮ ﻭ ﺑﺮﺍﺩﺭﺷﻮﻫﺮﺍﻣﻮ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺳﻼﻡ

ﻭﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ ﻋﺮﺍﻕ ﺑﺎ ﺩﺍﻋﺶ ﺑﺠﻨﮕﻦ

ﻣﺎﺩﺭ ﺷﻮﻫﺮﻣﻢ ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ ﮐﺮﺑﻼ ﭘﺎﯼ ﭘﯿﺎﺩﻩ

ﺧﻮﺍﻫﺭ ﺷﻮﻫﺮﺍﻣﻢ ﻧﺬﺭ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ ﻛﺮﺩﻡ ﺑﺮﻥ ﺗﺎ ﺍﺧﺮ

ﻋﻤﺮ ﺧﺎﺩﻡ ﺍﻗﺍ ﺑﺸﻦ

ﻳﻌﻨﯼ ﺣﺎﺟﺘﻢ ﺑﺮﺍﻭﺭﺩﻩ ﻣﻴﺸﻪ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻩ ﻧﺬﺭ ﻭ ﺍﺯ

ﺧﻮﺩ ﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ﺍﯾﺸﺎﻻ ﮐﻪ ﻗﺒﻮﻝ ﺣﻖ ﺑﺎشه

#27391 mahsah mahsah میگه :
سه شنبه 27 مرداد 94 - 16:52  
 
11
 
1

چرا انقد پسرا جلف شدن؟
ابرو برميدارن^_^
لنز رنگي ميذارن^_^
ناخون بلند ميکنن^_^
لباس تنگ

شوهر آينده من باس چادري باشه^_^تو خونه واس خودم ارايش کنه ^_^
من غيرتيمااااااااااا گفته باشم^_^

#27159 baraan baraan میگه :
یک شنبه 25 مرداد 94 - 9:44  
 
9
 
0
تولدت مبارک گلم
تولدت مبارک گلم

#27158 baraan baraan میگه :
یک شنبه 25 مرداد 94 - 9:44  
 
7
 
0
تولدت مبارک گلم
تولدت مبارک گلم

#27157 baraan baraan میگه :
یک شنبه 25 مرداد 94 - 9:41  
 
7
 
0
تولدت مبارک
تولدت مبارک

تولدت مبارک مهسا جوووونم ایشالا صد سال با عزت و برکت زندگی شاد داشته باشی

#27156 baraan baraan میگه :
یک شنبه 25 مرداد 94 - 9:41  
 
7
 
2
تولدت مبارک
تولدت مبارک

تولدت مبارک مهسا جوووونم ایشالا صد سال با عزت و برکت زندگی شاد داشته باشی

#27144 NAFAS NAFAS میگه :
یک شنبه 25 مرداد 94 - 3:38  
 
8
 
2
اینم کیک تولدت..!
اینم کیک تولدت..!

تولدت مبارک مهسا جون..

با ارزوی بهترینها...

امیدوارم همیشه لبت خندون و دلت شاد باشه../

#27119 *نگار* *نگار* میگه :
یک شنبه 25 مرداد 94 - 0:12  
 
8
 
2
تولدت مبارک
تولدت مبارک

تولدت مبارک مهسا جان

بهترین ها را برات آرزو میکنم

#27118 mahsah mahsah میگه :
یک شنبه 25 مرداد 94 - 0:08  
 
10
 
1

ماجرای غم انگیز ترانهء "صبحت بخیر عزیزم" از زبان معین
کسی ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺁﻫﻨﮓ ﺻﺒﺤﺖ ﺑﺨﯿﺮ ﻋﺰﯾﺰﻡ ﻣﻌﯿﻦ ﺭﻭ تا حالا ﺷﻨﯿﺪﻩ؟؟؟
ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﯾﮏ ﺗﺮﺍﻧﻪ:
ﻣﻌﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﮑﻨﺪ: ﺭﻭﺯﯼ ﺍﺯ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﯼ ﺩﺳﺘﻢ ﺭﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﻓﺮﺩ ﺍﺯ آﺑﺎﺩﺍﻥ ﺑﻮﺩ.ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩ.
ﺷﺨﺼﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﮑﺮﺩ ﮐﻪ 16 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﻋﺎﺷﻖ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﺷﺪﻡ ، ﭼﻨﺎﻥ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﻭﺍﺭ ﻋﺎﺷﻖ آﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﺷﺪﻡ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺻﺮﺍﺭ ﻭ ﭘﺎﻓﺸﺎﺭﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺯﯾﺎﺩ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻢ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺳﻦ ﭘﺪﺭﻡ ﺭﺍ ﺭﺍﺿﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﯼ ﺩﺧﺘﺮه ﺑﺮﻭﯾﻢ.
ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﯼ ﺭﻓﺘﯿﻢ ﭘﺪﺭ ﺩﺧﺘﺮه ﺑﻨﺎﯼ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮﺍ بپیچاند، ﺍﺻﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭﺱ ﺑﺨﻮﺍﻧﻢ ﻭ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺩﯾﭙﻠﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ.
من هم ﭘﺲ ﺍﺯ آﻥ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﺩﺭﺱ ﺭﺍ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩﻡ ﺗﺎ ﺩﯾﭙﻠﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ. ﺑﻌﺪ از گرفتن دیپلم ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﯼ ﺭﻓﺘﯿﻢ ﻭﻟﯽ ﭘﺪﺭ ﺩﺧﺘﺮه ﮔﻔﺖ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎﺯﯼ ﺑﺮﻭﻡ، ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﮐﺎﺭﺕ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺧﺪﻣﺖ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮﺵ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﻢ.
ﺩﺭ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎﺯﯼ ﺭﻓﺘﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﺩﻭ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﯼ ﺭﻓﺘﻢ ﻭﻟﯽ ﭘﺪﺭ ﺩﺧﺘﺮه ﺍﺻﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﺭ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻥ ﮐﺎﺭ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﯼ ﺭﻓﺘﻦ ﻭ آﻣﺪﻥ ﻫﺎﯾﻢ ﻭ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻭﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪء ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻢ ﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﯿﺎﯾﻢ.
ﺟﺎﻟﺐ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺪﺕ آﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺶ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﺍﻥ ﺩﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﺭﺩ ﻣﯿﮑﺮﺩ.
آﻥ ﺷﺨﺺ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﯼ ﺭﻓﺘﻦ ﻫﺎ ﻭ ﻧﺎ ﺍﻣﯿﺪ ﺷﺪﻥ ﻫﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﭘﺪﺭ ﺩﺧﺘﺮه ﺩﺭ 32 ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺭﺍﺿﯽ ﺑﻪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺟﻤﺎﻥ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺳﺖ ﺍﺯ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ.
ﺟﺸﻦ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺑﺮ ﭘﺎ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎﯼ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ آﺩﻡ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﻣﯿﺪﺍﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪء ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺭﻓﺘﯿﻢ.
ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺳﯿﺪﯾﻢ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﺑﻪ ﻗﺪﺭﯼ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﻣﺒﻞ ﺩﺭﺍﺯ ﮐﺸﯿﺪ ﻭ ﺧﻮﺍﺑﺶ ﺑﺮﺩ ، ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﺫﯾﺖ ﻧﺸﻮﺩ ﻓﻘﻂ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ أﺵ ﺭﺍ ﺑﻮﺳﯿﺪﻡ ﻭ ﺩﺭ ﯾﮏ ﮔﻮﺷﻪ ﺧﻮﺍﺑﻢ ﺑﺮﺩ.
ﺻﺒﺢ ﺍﻭﻝ ﻭﻗﺖ ﺷﺎﺩ ﻭ ﺳﺮﺧﻮﺵ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭﻡ ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺷﺪﻡ، ﻭ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﯾﺪﻡ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻭﺳﺎﯾﻞ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻡ. ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ ﻣﺪﺗﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺷﺪﻧﺶ ﺑﻮﺩﻡ ولی همسرم بیدار شدنش خیلی طول کشید و من ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺷﺪﻡ. ﮐﻤﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪﻡ ﻭﻟﯽ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﮐﻪ ﺷﺪﻡ ﺩﯾﺪﻡ همسرم ﻧﻔﺲ ﻧﻤﯿﮑﺸﺪ.
ﺳﺮﯾﻌﺎ ﭘﺰﺷﮑﯽ آﻭﺭﺩﻡ ﻭ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﮔﻔﺖ ﺍﯾﻦ ﺩﺧﺘﺮ ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺯ ﻓﺮﻁ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺩﭼﺎﺭ ﺣﻤﻠﻪ ﻗﻠﺒﯽ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﯾﺴﺖ ﻗﻠﺒﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
و من ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ﻫﺎ ﺗﻼﺵ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺪﺳﺖ آﻭﺭﺩﻧﺶ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻡ.
¤ﺻﺒﺤﺖ ﺑﺨﯿﺮ ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺑﺎ ﺁﻧﮑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﺑﻮﺩﯼ ﺩﯾﺸـﺐ ﺧـﺪﺍﻧﮕﻬﺪﺍﺭ
¤ﺑﺎ ﺁﻧﮑﻪ ﺩﺳﺖ ﺳﺮﺩﺕ ﺍﺯ ﻗـﻠـﺐ ﺧـﺴﺘـﻪ ﺗـﻮ ﮔﻮﯾـﺪ ﺣﺪﯾﺚ ﺑـﺴـﯿـﺎﺭ
¤ﺻـﺒـﺤﺖ ﺑـﺨـﯿـﺮ ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺑـﺎ ﺁﻧﮑﻪ ﺩﺭ ﻧﮕﺎﻫـﺖ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ
¤ﺑـﺎ ﺁﻧـﮑـﻪ ﻟـﺤـﻈـﻪ ﻟـﺤـﻈـﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﻢ ﺍﺯ ﺩﻭ ﭼﺸﻤﺖ ﺗـﻦ ﺧـﺴـﺘـﻪ ﺍﯼ ﺯ ﺗـﮑـﺮﺍﺭ
¤ﻋﻬﺪﯼ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺴﺘﻢ ﻫﺮﮔﺰ ﺷﮑﺴﺘﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ
¤ﺍﯾﻦ ﻋﺸﻖ ﺗﺎ ﺩﻡ ﻣﺮﮒ ﻫﺮﮔﺰ ﮔﺴﺴﺘﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ

#27082 moon moon میگه :
شنبه 24 مرداد 94 - 21:44  
 
5
 
0
تولدت مبارک...
تولدت مبارک...

تک تک ستاره های عمرت بلند و والا
باقی عمرت ۱۰۰۰ به بالا
تولدت مبارک رفیق...

#27073 fariba73 fariba73 میگه :
شنبه 24 مرداد 94 - 19:30  
 
7
 
2
............
............

تولدت مبارک مهساجوووووون

#27070 mahsah mahsah میگه :
شنبه 24 مرداد 94 - 19:11  
 
4
 
3
.........
.........

........

#27069 mahsah mahsah میگه :
شنبه 24 مرداد 94 - 19:06  
 
8
 
0
.........
.........

دلم برای دخترانه های وجودم تنگ شده
.برای شیطنتـــــــ های بی وقفه،بی خیالی هر روزه،
.ناز و کرشمه ی من و آیینه،خنده های بلنــــد و بی دلیل،
برای آن احساساتــــــــ مهار نشدنی

.
.
حالا اما… دخترکــــــــــ حساس و نازک نارنجی درونم
چه بی هوا این همه بزرگـــــــ شده..
.
چه قدی کشیده طاقتم… ضرب آهنگ قلبـــ♥ـــــم
چه آرام و منطقی میزند…!
.
چه شیشه ای بودم روزی، حالا اما به سختـــــــ شدن
هم رضا نمیدهم،به سنگـــــــ شدن می اندیشم
اینگونه اطمینانش بیشتــر است!!!
.
جای بستنی یخی های دوران کودکی ام را
قهوه های تلــــخ و پر سکوتــــــــ امروز گرفته است.
.

.
این روز ها لحن حرف هایم آنقــــــدر جدی شده
که خودم هم از خودم حسابـــــــ میبرم…
.در اوج شادی هم قهقهه سر نمیدهم و به لبخندی
اکتفا میکنم…چه پیشوند عجیبی است کلمه ی خانــم،
.همین که پیش اسمت می نشیند تمام
سرخوشی و بی خیالیت را از تـــو میگیرد
.
و به جایش وزنه ی وقـــــار و متانتــــــــ را
روی شانه ات میگذارد،نه اینکه این ها بد باشد
نه، فقط خدا کند وزنشان آنقـــــدر سنگین نشود
.که دخترکـــــ حساس و شیرین درونم
زیرسنگی میمیرد
روز دختر رابه دخترای گل تبریک میگم

#26921 mahsah mahsah میگه :
پنج شنبه 22 مرداد 94 - 23:46  
 
9
 
0
.........
.........

..........

#26920 mahsah mahsah میگه :
پنج شنبه 22 مرداد 94 - 23:45  
 
9
 
0
.........
.........

#26918 mahsah mahsah میگه :
پنج شنبه 22 مرداد 94 - 23:42  
 
7
 
0

شاش قبل از خواب موجب خواب راحت
و شاش بعد از خواب موجب سرحالی ست..
پس همواره بشاش به این زندگی تا شاد زندگی کنی..

مثانه تان پرشاش
و زندگیتان بشاش باد...!
بخندید ولی کپی نکنید که به دست مکارم برسه شاشیدن رو هم حروم اعلام میکنه...

#26761 mahsah mahsah میگه :
سه شنبه 20 مرداد 94 - 22:25  
 
5
 
0

دوستان ببخشید کم پست میزارم ، دستم شکستهآخه تو ویلای کیشمون بودیم از استخر اومدم بیرون رفتم از پورشه م آیفون 6 مو

بردارم برم از دلفینم عکس بگیرم پام گیر کرد به پیانو

دستم خورد به لبه ی میز بیلیارد شکستتازه بابامم پمپ بنزین داره