حکم:دل

پرشین فال

امروز بعدازظهر روز چهار شنبه دوم خرداد 97 - ساعت :
فال تاروت رایگان
درباره صفحه :
 
58
| مدیر : baraan
دم از حکم میزنی!پس به زبان قمار برایت میگویم...قمار زندگی رو به کسی باختم که"تک دل" را با "خشت"برید...جریمه اش یک عمر "حسرت"شد!باخت زیبایی بود!!یاد گرفتم به "دل" دل نبندم!یاد گرفتم از روی دل "حکم" نکنم!"دل" را باید بر زد جایش سنگ ریخت که با "خشت" تک بری نکنند!
یک شنبه 29 شهریور 94 - 10:11  
 
18
 
2

گله ها را بگذار!
ناله ها را بس کن!
روزگار گوش ندارد که تو هی شِکوه کنی!
زندگی چشم ندارد که ببیند اخم دلتنگِ تو را !
فرصتی نیست که صرف گله و ناله شود!
تا بجنبیم تمام است تمام!
مهر دیدی که به برهم زدن چشم گذشت…؟
یا همین سال جدید!
باز کم مانده به عید!
این شتاب عمر است …
من و تو باورمان نیست که نیست!

یک شنبه 29 شهریور 94 - 10:10  
 
19
 
0

پیرمردی هر روز تو محله می دید پسرکی با کفش های پاره و پای برهنه با توپ پلاستیکی فوتبال بازی می کند…
روزی رفت ی کتانی نو خرید و اومد و به پسرک گفت بیا این کفشا رو بپوش…
پسرک کفشا رو پوشید و خوشحال رو به پیرمرد کرد و گفت: شما خدایید؟!…
پیرمرد لبش را گزید و گفت نه!
پسرک گفت پس دوست خدایی، چون من دیشب فقط به خدا گفتم که کفش ندارم…
(دوست خدا بودن سخت نیست…)

یک شنبه 29 شهریور 94 - 10:09  
 
19
 
2

در دنیا فقط یک گناه هست و آن دزدی ست!
ﻣﺮﺩ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﺩﺭ ﮔﻮﺵ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺗﺎﺯﻩ ﺑﻪ ﺑﻠﻮﻍ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺍﺵ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺠﻮﺍ ﮐﺮﺩ :
” ﭘﺴﺮﻡ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﺩﺯﺩﯼ ﻧﮑﻦ “
ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻌﺠﺐ ﻭ ﻣﺒﻬﻮﺕ ﺑﻪ ﭘﺪﺭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺍﻭ ﻫﺮﮔﺰ ﺩﺳﺖ ﮐﺞ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ
ﭘﺪﺭ ﺑﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﺘﻌﺠﺐ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻟﺒﺨﻨﺪﯼ ﺯﺩﻭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ :
ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﺭﻭﻍ ﻧﮕﻮ ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﮔﻔﺘﯽ ﺻﺪﺍﻗﺖ ﺭﺍ ﺩﺯﺩﯾﺪﻩ ﺍﯼ،ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﮑﻦ
ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﮐﺮﺩﯼ ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ﺩﺯﺩﯾﺪﻩ ﺍﯼ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﮑﻦ ﺍﮔﺮ ﮐﺮﺩﯼ ﻣﺤﺒﺖ ﺭﺍﺩﺯﺩﯾﺪﻩ ﺍﯼ، ﻧﺎﺣﻖ ﻧﮕﻮ
ﺍﮔﺮ ﮔﻔﺘﯽ ﺣﻖ ﺭﺍ ﺩﺯﺩﯾﺪﻩ ﺍﯼ،ﺑﯽ ﺣﯿﺎﯾﯽ ﻧﮑﻦ ﺍﮔﺮ ﮐﺮﺩﯼ ﺷﺮﺍﻓﺖ ﺭﺍ ﺩﺯﺩﯾﺪﻩ ﺍﯼ
ﭘﺲ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻓﻘﻂ ﺩﺯﺩﯼ ﻧﮑن!

یک شنبه 29 شهریور 94 - 10:00  
 
17
 
0
بدون شرح
بدون شرح

....

یک شنبه 29 شهریور 94 - 9:59  
 
14
 
0
..............
..............

..........

یک شنبه 29 شهریور 94 - 9:58  
 
15
 
0
...........
...........

..............

یک شنبه 08 شهریور 94 - 13:17  
 
16
 
0
.............
.............

..............

یک شنبه 08 شهریور 94 - 13:15  
 
17
 
0
............
............

............

یک شنبه 25 مرداد 94 - 9:20  
 
14
 
0
................
................

................

یک شنبه 25 مرداد 94 - 9:17  
 
12
 
0
....................
....................

...............

یک شنبه 18 مرداد 94 - 16:07  
 
16
 
0

تو خارج فقط اسکل ها میرن مدرسه
واسه همین به مدرسه میگن school
بازم اگه چیز جدید یاد گرفتم بهتون میگم

یک شنبه 18 مرداد 94 - 15:22  
 
16
 
0

اگه دیدی یه دختر تو پروفایلش از بالای کمر عکس گذاشت بدون که قد کوتاهه
اگه از بالای گردن گذاشت بدون چاقه
اگه دیدی فقط از چشماش عکس گرفته فرار کن و فقط فرار کن قابل توجه دوستان گلمممم

یک شنبه 18 مرداد 94 - 15:20  
 
17
 
2

ﻣﻮهاﯾﺶ ﺳﭙﯿﺪ ﮔﺸﺖ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﮐﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﻢ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﺪ
ﭼﻮﻥ ﺑﺎ ﺳﺮ ﮐﺮﺩﻣﺶ ﺗﻮ ﮔﻮﻧﯽ ﺁﺭﺩ
ﮐﻪ بفهمه ﺩﻓﺘﺮ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺷﺨﺼﯿﻪ، ﮐﺎﻣﻼ ﺷﺨﺼﯽ

یک شنبه 18 مرداد 94 - 15:18  
 
15
 
0

ﺭﻓﺘﻢ ﺣﺸﺮﻩ ﮐﺶ ﮔﺮﻓﺘﻢ
ﺭﻭﺵ ﻧﻮﺷﺘﻪ
“ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺣﺸﺮﺍﺕ ﻣﺰﺍﺣﻢ”
ﺗﺎﺯﻩ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﯾﻪ ﺳﺮﯼ ﺍﺯ ﺣﺸﺮﺍﺗﻢ ﻫﺴﺘﻦ ﮐﻪ ﻣﺮﺍحمن !
ﻣﻮﻧﺪﻡ ﺑﺮﺍ ﺍﻭﻧﺎ ﭼﯽ ﺑﮕﯿﺮﻡ ﮐﻪ ﺍﺫﯾﺖ ﻧﺸﻦ !

یک شنبه 18 مرداد 94 - 15:16  
 
16
 
0

ﭘﺰﺷﮑﺎ ﺗﻮﻧﺴﺘﻦ ﺩﺧﺘﺮ ﻭ ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﻭ ﺗﻮﯼ ﺷﮑﻢ ﻣﺎﺩﺭ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺪﻥ
ﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻧﺘﻮﻧﺴﺘﯿﻢ ﺩﺧﺘﺮ ﻭ ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯼ اینجا رو ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺪﯾﻢ !
ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺗﻮﻥ گوشیمو ﺑﺒﺮﻡ ﺳﻮﻧﻮﮔﺮﺍﻓﯽ ؟!

یک شنبه 18 مرداد 94 - 15:12  
 
16
 
0

مشهدى ها
هیچ وقت خوشحال نمى شن !
خوشحال مِرَن

شنبه 17 مرداد 94 - 15:47  
 
20
 
0
...................
...................

.................

چهار شنبه 14 مرداد 94 - 9:00  
 
21
 
0
............
............

چهار شنبه 14 مرداد 94 - 9:00  
 
16
 
3

بخون اگه دوست داشتی انتقالش بده شاید چند ثانیه روت تاثیر داشت,
.
.
چرا ما هميشه سر نماز خوابمون مياد؟
ولی تا ساعت سه شب برای ديدن يک فيلم بيداريم؟
چرا هر وقت می خواهيم قرآن بخونيم خيلی خسته ايم؟
اما برای خوندن کتابهای ديگه هميشه سرحاليم؟
چرا اينکه يک پيام در مورد خدا رو رد کنيم انقدر راحته؟
ولی پيام های بيهوده رو به راحتی انتقال می ديم؟
چرا تعداد کسانی که خدا رو عبادت می کنند هر روز کمتر و کمتر ميشه؟
اما تعداد بار ها و کلوب ها رو به افزايشه؟ یعنی ارتباط با خداوند انقدر سخته !!!!!!؟؟؟
در موردش فکر کنيد. اين پيام رو به دوستانتون هم بفرستيد.
99%شمااين پيام رونميفرستيد!!
خدافرمودند:اگرمن رادرمقابل دوستانتان ردكنيد,,,
من هم شمارادرقيامت رد میکنم...

پنج شنبه 08 مرداد 94 - 8:39  
 
17
 
0
عجله نکن...
عجله نکن...
پنج شنبه 08 مرداد 94 - 8:38  
 
18
 
1
قانونه....
قانونه....
این یکی واقعا قانونه...
پنج شنبه 08 مرداد 94 - 8:36  
 
16
 
0
...........
...........
.............
پنج شنبه 08 مرداد 94 - 8:35  
 
18
 
0
..........
..........
..........
پنج شنبه 08 مرداد 94 - 8:34  
 
16
 
1
بهترینها...
بهترینها...
پنج شنبه 08 مرداد 94 - 8:34  
 
18
 
0
...........
...........
........
یک شنبه 04 مرداد 94 - 11:19  
 
21
 
0
آیا میدانید چند نوع عنکبوت داریم ؟؟؟
یک نوع عنکبوتهایی هستند که تار میزنند
بقیه بلد نیستند تار بزنند پیانو میزنند
یکسری هم هستند که ساز بلد نیستند دست میزنن
اگه کاری ندارید من برم دنبال اکتشافات بعدی
یک شنبه 04 مرداد 94 - 11:16  
 
17
 
0
ﺩﻗﺖ ﮐﺮﺩﯾﻦ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺍﺭﯼ ﺟﯿﺶ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺍﮔﻪ ﻋﻄﺴﻪ ﮐﻨﯽ ﯾﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﻗﻄﻊ ﻣﯿﺸﻪ ؟؟
ﺍﻣﺎ ﺍﮔﻪ ﺳﺮﻓﻪ ﮐﻨﯽ ﺳﺮﻋﺘﺶ ﯾﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺯﯾﺎﺩ ﻣﯿﺸﻪ .. ﻫﻨﻮﺯ ﺁﺭﻭﻍ ﺭﻭ ﺗﺴﺖ ﻧﮑﺮﺩﻡ ..
اگه لایک کردین ﺗﻮﯼ ﭘﺴﺖ ﻫﺎﯼ ﺑﻌﺪﯼ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﯽﻣﯿﮑﻨﻢ
تا اکتشافات بعدی خدا یار و نگهدارتون
کثیفم خودتی...
یک شنبه 04 مرداد 94 - 11:14  
 
17
 
0
جسم شفاف چیست؟
.
.
.
.
.
.
نمیدونی؟!!!!!...
.
.
.
.
جسمیه که وقتی اینورش وایمیستی بتونی اونورشو ببینی
مثه نردبون!

خخخخخ...
من برم تا استعدادم فروکش نکرده به اکتشافات بعدیم برسم!
شنبه 03 مرداد 94 - 9:26  
 
20
 
1
یه روز یارو سوار هواپیما میشه یهو هواپیما سقوط میکنه....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
این قرار بود جوک باشه اما حادثه خبر نمیکنه...
دو شنبه 29 تیر 94 - 11:59  
 
17
 
5
...........
...........
همش دروغـــــــــ ــــــــــــــــــــه