دلتنگي

پرشین فال

امروز قبل ازظهر روز جمعه ششم مرداد 96 - ساعت :
کانال تلگرام پرشین فال
درباره صفحه :
 
56
| مدیر : اصغر
این جسم من از خاک است
هم خاک شود روزی
این اسم من از دنیا
هم پاک شود روزی
هرکس که مرا خواهد
این خط مرا خواند
شاید که شودیارم
غمخوار شود روزی