زیر بارانم بی چتر...

پرشین فال

امروز بعدازظهر روز جمعه هشتم اردیبهشت 96 - ساعت :
کانال تلگرام پرشین فال
درباره صفحه :
 
44
| مدیر : سوما
میخوام مسیر زندگیم تغییر بدم ...
ی راه جدید ...
ی زندگی جدید ...
ی نگاه جدید ...
میخوام تابلوی زندگیم با قلم خوشبختی رنگ بزنم ...
رنگ خدا ...
رنگ بارون ...
همه چیز عالی ....
عااااالی ...
ممنونم خدا ک هستی ...♥♥♥♥
جمعه 21 آبان 95 - 12:58  
 
8
 
1

می نویسم رود
با صدای تو دریا می شود

می نویسم ابر
با صدای تو باران می شود

صدای تو
برای شعر شدن هر واژه ای کافیست

هر کلمه ای که می نویسم
صدایت که بر آن بتابد
جان می گیرد
راه می افتد
تمام مردم شهر را
به زمزمه وا می دارد

صدای تو
صدای تو
برای شاعر شدن تمام مردم شهر کافیست

های ای جان واژه هایم !
صدای تو
برای عاشق شدن هر شاعری کافیست...

#علی_خانی

دو شنبه 17 آبان 95 - 21:33  
 
7
 
1

الگوی زیبایی برای دیگران باش....!!!

سعی کن کسی که تو را می بیند، آرزو کند مثل تو باشد.

از عقیده برایش نگو! بگذار با پایبندی تو آن را بپذیرد.

از عبادت برایش نگو! بگذار آن را جلوی چشمش ببیند.

از اخلاق برایش نگو! بگذار آن را از طریق مشاهده ی تو بپذیرد.

از تعهد برایش نگو! بگذار با دیدن تو، از حقیقت آن لذت ببرد.

"بگذار مردم با اعمال تو خوب بودن را بشناسند نه با حرفهایی که درباره ی خودت میزنی!!!

دو شنبه 22 دی 93 - 10:20  
 
31
 
1
نجوا......
نجوا......
نجوا....
خ.
د.
ا.
د.
و.
س.
ت.
د.
ا.
ر.
م.
خدایا نه آنقدر پاکم که کمکم کنی و نه آنقدر بدم که رهایم کنی.میون این دو گم شدم و هم تو و هم خودم را آزار میدم.
...ولی هرگز دوست ندارم اونی باشم که رهایم کنی،چون منه بی تو مساوی میشه با پوچ بودنم.
یک شنبه 14 دی 93 - 0:28  
 
16
 
0
زیر بارانم بی چتر..تن با بینی سرخم..لو میدهد مرا که باریده ام همراه ابرها...اما تابلوی قشنگی شده ایم...من و جاده و باران
یک شنبه 14 دی 93 - 0:28  
 
17
 
2
نامه عاشقانه خداوند به تمام بندگان
سوگند به روز وقتی نور میگیرد و به شب وقتی آرام میگیرد که من نه تو را رها کرد ه‌ام و نه با تو دشمنی کرده‌ام
( ضحی12)
افسوس که هرکس را فرستادم تا به تو بگویم دوستت دارم و راهی پیش پایت بگذارم او را به مسخره گرفتی.
(یس 30)
و از تمام پیامهایم روی برگرداندی
(انعام 4)
و با خشم رفتی و فکر کردی هرگز بر تو قدرتی نداشته ام
(انبیا 87)
و مرا به مبارزه طلبیدی و چنان گمان بردی خودت بر همه چیز قدرت داری.
(یونس 24)
و این در حالی بود که حتی مگسی را نمی توانستی و نمی توانی بیافرینی و اگر مگسی از تو چیزی بگیرد نمی توانی از او پس بگیری
(حج 73)
پس چون مشکلات از بالا و پایین آمدند و چشمهایت از وحشت فرورفتند و تمام وجودت لرزید گفتم کمک هایم در راه است و چشم دوختم ببینم که باورم میکنی اما به من شک داشتی .
( احزاب 10)
تا زمین با آن وسعت بر تو تنگ آمد پس حتی از خودت هم به تنگ آمدی و یقین کردی که هیچ پناهی جز من نداری، پس من به سوی تو بازگشتم تا تو نیز به سوی من بازگردی،که من مهربانترینم در بازگشتن.
(توبه 118)
یک شنبه 14 دی 93 - 0:28  
 
16
 
0
دلت هم ک دریا باشد ............آدم ها زود دریا زده میشوند و حالشان از تو بهم میخورد.
یک شنبه 14 دی 93 - 0:13  
 
21
 
3
تو برو
تو برو
تو برو خود را باش
یک شنبه 14 دی 93 - 0:11  
 
16
 
1
خداوند
خداوند
چه زیباست تنها باشی
یک شنبه 14 دی 93 - 0:09  
 
17
 
0
خدای مهربون
خدای مهربون
خدا جونم
شنبه 13 دی 93 - 23:48  
 
15
 
1
مــَن بـَدم......!! تو خـــــــــوب بــاش....!! دیگـــر ســُراغم را نگـــیر....... خـــودَم را جـــایــــــی در این زندگــــــی گـــم کــــرده ام.. دنبالـــم نگرد پیــدایم نمیکنـــــی .. نفـــس بکش....به جـــای من هـــم اگر توانســـتــی مهــــربانـــــی کــُن.. شــــبها به ســـتاره ام لـــبخند بزن ومـــاه که کامل شــد از جانب من آرزویـــــی کـُن.....!! خـــودَت هم مـــنت بر سرم بگـــذار وفـــراموش کـُن بــودنـــم را....!! خــــودم نیز..... چنین حـَل شـُدم.....مثل یک معـــما.... راســـت میگفتـــــــی ....خیلــــــی ســــاده ام............!!!!!